Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Stora miljövinster för sjöfarten

SMHIs meteorologer guidar fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare och mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande: under 2011 beräknas tjänsten ha sparat in koldioxid motsvarande en procent av Sveriges …

Senast uppdaterad:

Väderneutral statistik för komfortkyla

För att en fastighetsägare ska kunna jämföra årskostnaden för att kyla kontorsutrymmen, behöver vädrets effekt på energiförbrukningen uteslutas. Nu finns tjänsten Kyl-Index, som gör just detta.

Senast uppdaterad:

SMHI ställer ut på energimässan E-world

Den 5-7 februari visas de avancerade vädertjänsterna för energihandel upp på Europas största mässa för energi- och vattenintressenter.

Senast uppdaterad:

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i …

Senast uppdaterad:

SMHI tillgängliggör data om havsis

Nu finns data om bland annat istjocklek och istyp från den svenska kusten, samt Vänern och Mälaren, att ladda ner på smhi.se.

Senast uppdaterad:

Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar. Med en webbtjänst och mobil applikation för vinterväghållaren förenklas arbetet och ger förutsättningar att fatta rätt beslut snabbt.

Senast uppdaterad:

Beräkningar av kvävereduktion för minskad övergödning i Östersjön

En viktig åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön är genom att minska reningsverkens kväveutsläpp. SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram beräkningar av kvävereduktion för enskilda reningsverk i …

Senast uppdaterad:

Framtidens klimat har nu analyserats i 13 län

De senaste två åren har SMHI tagit fram troliga scenarier av klimatets utvecklingför ca två tredjedelar av Sveriges län. Arbetet har gjorts på uppdrag av respektive länsstyrelse och baseras på observationer och analyser från SMHI samt …

Senast uppdaterad:

Vädersajt får SMHI-innehåll

Vädersajten WeatherPal.se låter människor prata väder. SMHI levererar prognoserna och det redaktionella innehållet.

Senast uppdaterad:

Utredning kring översvämningar

SMHI ger förslag till åtgärder för att minska risken för översvämningar i Valdemarsvik.

Senast uppdaterad:

År

Månad