Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

Höga flöden i Mölndalsån begränsas med hydrologiskt övervakningssystem

Översvämningar av Mölndalsån har historiskt sett vållat stora skador på bland annat fastigheter och vägar. Idag samverkar kommunerna längs ån kring regleringen och ska med hjälp av ett SMHI-utvecklat hydrologiskt prognos- och övervakningssystem begränsa risken för översvämningar.

Senast uppdaterad:

Risk för extremt väder utreds

Forskningscentret ESS som byggs i Lund dimensioneras för extrema väderhändelser med hjälp av underlag från SMHI.

Senast uppdaterad:

SMHI-väder i nya Volvobilar

Nya bilar utrustas allt oftare med Internetuppkopplade system som kan leverera både nytta och nöje under bilfärden. Med hjälp av små och snabba datapaket ska SMHI förse Volvobilar i hela världen med väderinformation.

 

Senast uppdaterad:

OceanWeb

Hur ser tillståndet i havet ut de närmsta dagarna? Kommer vattenståndet stiga eller sjunka? Kommer det bli höga vågor någonstans runt Sveriges kuster? Se senaste prognosen på OceanWeb tillsammans med observationer.

Senast uppdaterad:

Mäta effekter av luftkvalitetsarbete

Damm från mineraldeponier och transporter från gruvor har präglat stadsluften i Callao, Peru. När åtgärder sattes in för att modernisera mineralhanteringen, fick SMHI i uppdrag att designa ett nytt stationsnät för mätning av luftkvalitet.

Senast uppdaterad:

SMHI-hydrolog antagen i kommittén för Stockholm World Water Week

Varje år samlas organisationer från hela världen för att diskutera vattenfrågor ur ett vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Nu har en av SMHIs hydrologer valts in i programkommittén för Stockholm World Water Weeks vetenskapliga arbetsmöten.

Senast uppdaterad:

Stora miljövinster för sjöfarten

SMHIs meteorologer guidar fartygskaptener över världshaven för att göra rutterna både säkrare och mer energieffektiva. Den samlade miljöeffekten är betydande: under 2011 beräknas tjänsten ha sparat in koldioxid motsvarande en procent av Sveriges …

Senast uppdaterad:

Väderneutral statistik för komfortkyla

För att en fastighetsägare ska kunna jämföra årskostnaden för att kyla kontorsutrymmen, behöver vädrets effekt på energiförbrukningen uteslutas. Nu finns tjänsten Kyl-Index, som gör just detta.

Senast uppdaterad:

SMHI ställer ut på energimässan E-world

Den 5-7 februari visas de avancerade vädertjänsterna för energihandel upp på Europas största mässa för energi- och vattenintressenter.

Senast uppdaterad:

Varmare klimat påverkar kärnkraftverkens kylvatten

Kärnkraftsindustrin har utrett om ett varmare klimat förändrar eventuella framtida anläggningars miljöpåverkan. SMHIs beräkningar visar att det finns lokala skillnader i havsvattnets temperaturförändringar utanför de tre kärnkraftverken i …

Senast uppdaterad:

År

Månad