SMHI är med och uppmärksammar den internationella flytvästdagen

Årligen omkommer ett trettiotal människor i samband med fritidsbåtolyckor i Sverige. I genomsnitt saknar hela 90 procent flytväst när de hittas. SMHI som ingår i Sjösäkerhetsrådet, uppmärksammar tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer den Internationella flytvästdagen som äger rum den 21 maj.

Flytväst, livboj, båt

Sverige är en del av den Internationella Flytvästdagen. Dagen då flera organisationer och myndigheter med hjälp av olika aktiviteter vill visa på vikten av att använda flytväst. Tyvärr räcker det inte med att kunna simma om man plötsligt och oförberett skulle hamna i vattnet.

Falla i vattnet utan flytväst

Transportstyrelsens statistik visar att det årligen drunknar ett trettiotal människor i Sverige i samband med fritidsbåtsolyckor, där merparten personer saknar flytväst. Det visar sig även att flera personer befunnit sig i mycket kallt vatten, där kombinationen av kallt vatten och frånvaro av flytväst är förödande. Den omedelbara köldchocken som inträffar när man plötsligt hamnar i vattnet ofrivilligt leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

- Nu på våren är det extra viktigt med flytväst eftersom vattnet är kallt även om luften är varm. När du blir kall klarar du inte att simma särskilt långt och det blir svårare att ta sig upp i båten igen, säger Daniel Andersson, SMHIs representant i Sjösäkerhetsrådet och själv aktiv båtmänniska.

SMHI medverkar i Sjösäkerhetsrådet

SMHI har sedan 2012 ingått i Sjösäkerhetsrådet som är ett samarbetsorgan mellan myndigheter och organisationer där alla har anknytning till det svenska fritidsbåtslivet.

– Alla inom rådet är experter inom sitt område och vi bidrar med våra expertkunskaper om vädret. Vi kan också bistå med statistik och t ex väderobservationer till olycksfallsutredningar. Specialistkunskaperna som Sjösäkerhetsrådets medlemmar har och vårt samarbete kan på sikt minska antalet olyckor säger Daniel Andersson.

SMHI skräddarsyr vädertjänster för kunder med olika behov. SMHI Sjöfart servar yrkessjöfarten med en rad olika tjänster för en lönsam och säker sjöfart. För fritidsbåtsfolket levererar SMHI båtvädertjänster till Transportstyrelsen, som i sin tur tillgängligör prognoserna för allmänheten genom exempelvis Kustväderprognoser på VHF via Stockholmradio. Andra båtvädertjänster för allmänheten är:

-Tack vare den feedback vi får från Sjösäkerhetsrådet kan vi fortsätta utveckla våra tjänster så att de blir så bra som möjligt för användarna. SMHI Affärsverksamhet skräddarsyr tjänster för olika kundgrupper och ett exempel är Kustväderprognoserna som SMHI och Transportstyrelsen gemensamt har tagit fram för utsändning på VHF via Stockholmradio.

Segelbåt, oväder

Viktigt att följa väderleksprognoserna

Det är tydligt att vädret påverkar båtlivet, framförallt om man är ovan till sjöss. Det är viktigt att följa väderleksprognoserna. Se även till att du har koll innan du ger dig ut.

SMHIs varningsprognoser beskriver risker och varningar för olika väderlägen på land och till sjöss. Även i Hav- och kustvädret ingår varningar och utförliga prognoser. På smhi.se kan man följa väderutvecklingen. Sjörapporten från SMHI kan du även lyssna på i Sveriges Radio P1.

Hälften skulle sannolikt ha överlevt

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de som omkommit i fritidsbåtsolyckor förmodligen skulle ha överlevt om de använt flytväst.

Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att larma då de flöt i vattnet. Förvara därför mobilen i ett vattentätt fodral eller en tät plastpåse, så att du själv kan larma om du hamnar i det läget.

Användning av flytväst i samband med aktiviteter på och vid vatten är sannolikt en billig livförsäkring och den enklaste och bästa åtgärden för att sänka antalet drunknade i samband med fritidsbåtsolyckor.