Historiska översvämningar

Sett till hela världen är översvämningar en av de naturkatastrofer som kräver flest dödsoffer. I Sverige brukar det inte gå riktigt så illa, men de materiella skadorna kan vara mycket stora även här, vilket kan läsas om i dokumentationen av historiska översvämningar ända bak till 1500-talet.

Höga vattennivåer och kraften hos framforsande vatten kan orsaka stora skador på bebyggelse och infrastruktur. Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada.

I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är dock betydande.

Nedan finns information om kända översvämningar och höga flöden i Sverige. Sammanställningen bygger på den information om översvämningar som finns på SMHI och urvalet har påverkats av vilken dokumentation som finns tillgänglig.

2020

Flöden i södra Sverige

2018

Kraftig vårflod i norra Sverige

2017

Skyfall Söderhamn och Karlskoga

2016

Vårflod norra Svealand

2015

Skyfall i Hallsberg

2014

Höstflöden i Bohuslän

Skyfall på många platser bland annat Malmö

Vårflod Klarälven

2013

Vårflod norra Norrland

Vårflod Uppland

2012

Sommaröversvämningar i Silverån

2011

Höga vinterflöden i Västra Götaland

2010

Vårflod i Götaland och södra Svealand

Vårflod i Norrland och norra Svealand

2008

Vårflod i Norra Norrland och problem med isproppar

2007

Översvämningar i Götaland under högsommaren

Beskedlig vårflod utom i nordöstra Norrland

Vinterflöden i sydvästra Sverige

2006

Översvämningar och jordskred i västra Götaland

Skyfall orsakade ras vid Ånn

Vårfloden i norra Sverige

Vårflod i södra Sverige

2005

Varmt väder gav intensiv vårflod i fjällen

Hög vårflod i Torneälven

Höga flöden i västra Götaland i stormens Gudruns spår

2004

Sommarflöden i norr och söder

Ett sommarflöde från Kebnekaise till Bottenviken på 6 dygn

Skyfallet i Värmland den 4 augusti

2003

Sommarflöden i Småland

2002

Skyfall på Orust

Extrema vinterflöden i södra Götaland

2001

Sommarnederbörd gav översvämningar över östra Svealand och södra Norrland

Översvämningarna i Sundsvallstrakten i augusti

2000

Hög vattennivå i Vänern 2000-2001

Extrem vattennivå i Glafsfjorden

Höstregn som orsakade översvämningar i Värmland och Dalarna

Översvämningarna i södra Norrland i juli

1999

Hög vattennivå i Vättern

1997

Översvämningar i Sysslebäck 1997 (SGI)

Regnkatastrofen på Fulufjället

Åskregn i Pitetrakten

1996

Sommarregn över Östergötland och nordöstra Småland

1995

Historisk vårflod i norra Sverige

Vårflod i södra Sverige

1993

Extrema sommarflöden i norrlandsälvar

1989

Sommarflöden i Luleälven

1986

Vårflöde i Dalarna och Hälsingland

1985

Höstflöde i Dalarna och Hälsingland

Snösmältning efter extremt mycket snö på Smålandskusten

1984

Svår islossning i Torneälven

1980

Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande delar av landskapen

1977

Extrem vårflod i Bergslagen

1973

Dammolycka i Sysslebäck

1968

Extrem vårflod i Torneälven

1966

Sen och hastig vårflod i södra Sverige och Dalälven

1951

Höga vårflöden i sydvästra Sverige och Götaland

1938

Spölandskatastrofen orsakad av vårflod i Vindelälven

1924

Översvämningar på många håll i landet

1922

Hög vårflod i Luleälven och Piteälven 1922

1919

Översvämningar drabbade södra och mellersta Norrlands kusttrakter i maj månad

1916

1900-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

1905

Tappningskatastrof, Arpojaure/Arpujärvi i Kiruna kommun

1904

Extremt vattenstånd i Mälaren

1900

Översvämning i Fyrisån vid vårflöden

1879

Runskrift ger information om vårflod i Ljusnan.

1861

Sänkningen av Vuontisjärvi

1860

1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar

1796

Vildhussen tömmer Ragundasjön i Indalsälven

1677

Islossning i Torneälven

1649

Olsmässofloden i Östergötland

1617

Islossning Övertorneå

1596

Ett krisens år i Örslösa på Kållandsö