Om oss - Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Vi studerar klimatsystemets beteende och bedriver forskning om klimatprocesserna. Våra främsta arbetsredskap är de globala och regionala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Klimatscenario_glob

Forskningen vid Rossby Centre fokuserar på ökad kunskap om det framtida klimatet. Det innefattar både meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska aspekter. I arbetet ingår modellutveckling och utvärdering av data liksom tillämpning av modelldata vid effekt- och anpassningsstudier.

Rossby Centre är involverad i många nationella och internationella projekt inom klimatmodellering, klimatforskning och tillämpning av klimatinformation för forskning och beslutsfattande.

Modeller simulerar klimatet

Rossby Centre utvecklar tredimensionella modeller som matematiskt beskriver det fysikaliska samspelet i klimatsystemet.

För att fungera som ett huvudsakligt nationellt planeringsinstrument med tillräckligt hög upplösning måste globala klimatmodeller skalas ned till regional och lokal nivå. Rossby Centre har sedan 1997 byggt upp ett högt internationellt anseende inom regional klimatmodellering.

De regionala klimatmodeller som tagits fram på Rossby Centre är atmosfärsmodellen RCA, havsmodellen RCO, den sammankopplade hav-atmosfärsmodellen, RCAO, samt en version av RCA med interaktiva vegetationsprocesser, RCA-GUESS.

Rossby Centre utvecklar även en ny global jordsystemmodell, EC-EARTH, i samarbete med ett konsortium av europeiska vädertjänster och universitet, samt European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF).