Leverera data

Här presenteras information om hur data ska formateras och levereras. Datavärden presenterar rapporteringsmallar nedan i tabellen som täcker flera olika provtagningsupplägg.

Gör så här:

  1. Välj rapporteringsmall som motsvarar den datatyp som ska levereras, se tabell. Vi publicerar med jämna mellanrum uppdaterade versioner.
  2. Fyll i fliken "förklaring" i första Excelfliken och lägg till data enligt mallen. Instruktioner och exempel finns inbäddade i mallen.
  3. Sänd data med e-post till shark@smhi.se.
  4. Datavärden meddelar när data tagits emot med kopia till beställaren. Därefter utför datavärden leverans- och kvalitetskontroller och ställer vid behov frågor rörande data.
  5. Efter godkänd kvalitetskontroll paketerar datavärden leveransen med eventuell ändringar och publicerar data på SHARKweb och SHARKdata.
  Delprogram Beskrivning Rapporteringsmall
Följande dataformat kan tas emot av datavärden

Fria  vattenmassan

Fysikaliska/kemiska data från olika djup.
Klorofyllhalt (diskreta djup) och lågupplöst CTD-data

Fysik/kemi (42 kB, xlsx)
  Klorofyllhalt (integrerat prov) Klorofyllhalt (55 kB, xlsx)
 
  Primärproduktion (inkuberingsmetod)

Primärproduktion (33 kB, xlsx)
 

  Växtplankton, Picoplankton Växtplankton (53 kB, xlsx)
 
  Djurplankton Djurplankton (64 kB, xlsx)
 
  Bakterieplankton Bakterieplankton (45 kB, xlsx)
  Sedimentation Sedimentation (41 kB, xlsx)
Makrofauna mjukbotten Mjukbottenfauna Mjukbottenfauna (50 kB, xlsx)
 

Säl och havsörn

Gråsäl och knubbsäl Gråsäl och knubbsäl (47 kB, xlsx)
 
  Vikare Vikare (37 kB, xlsx)
 
 

Patologi hos gråsäl, knubbsäl och vikare

Patologi hos gråsäl, knubbsäl och vikare (41 kB, xlsx)
 
Vegetationsklädda bottnar Registrering av makrovegetation med dyk/snorkel transekt (Allmänn mall) Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med dropvideo Makrovegetation med Dropvideo (72 kB, xlsx)
  Inventering med rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Inventering av avsnitt och rutor längs transekt Kontakta SHARK
  Registrering av makrovegetation med verktyget MARTRANS

Kontakta SHARK
MARTRANS kan exportera en fil som kan tas emot av datavärden

  Rapportering av djupgränser för makrovegetation Kontakta SHARK

Om något är oklart eller om någon önskar rapportera data som inte passar rapporteringsmallarna ovan, så kontakta datavärden.

shark@smhi.se