Nyheter

Ny tjänst: Klimatanpassa din kommun

Skogsbränder, översvämningar och jordskred – klimatet förändras och svenska kommuner är i stort behov av att rusta sig. Nu finns en ny konsulttjänst från SMHI som kan bidra till att kommunerna kommer igång med sitt lokala anpassningsarbete.

Våren har anlänt till sydligaste Sverige

Som förväntat har vi nu sedan 15 februari haft sju dygn i rad med dygnsmedeltemperaturer över noll grader på många håll i Götalands kusttrakter. Därmed har definitionsmässigt den meteorologiska våren anlänt till dessa platser.

Tema Sportlov

Fjällobservationer

Upptäck

Klimatet förändras

Framtidens klimat

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du klimatscenarier och senaste sammanställningar från FNs klimatpanel IPCC.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Data för klimatanpassning

Här hittar du databaser med information som kan användas vid klimatanpassning, exempelvis översvämningskartering och naturolycksdatabasen.

Professionella tjänster

Minska risken för snöras

SMHIs webbtjänst hjälper dig som har ansvar för takskottning att enkelt planera och bedöma behovet av snöröjning.

Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Forskning

Luftkvalitet i svenska städer år 2030

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla åtgärder för att klara kvalitetsmålet för frisk luft för partiklar.

Prognoser för nedisning av vindkraftverk

Forskning har lett fram till att vindkraftsproducenter nu kan få prognoser över risk för nedisning av vindkraftverk presenterat på en karta. Det är viktigt för att bedöma produktionsläget det kommande dygnet.