Interaktiv prognos- och radarkarta

Maximera kartan
Nu visas data för

Håll koll på fjälllvädret

Senaste dygnets lägsta och högsta

Nytt svenskt vindrekord i Stekenjokk

  • Håll koll på fjälllvädret

  • Senaste dygnets lägsta och högsta

  • Nytt svenskt vindrekord i Stekenjokk

Nyheter

Spanskt varv ska bygga nya forskningsfartyget

Det spanska varvet Armon har fått uppdraget att bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg. Avtalet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som ska äga fartyget, skrevs på igår. Det nya forskningsfartyget kommer att användas främst för SLUs och SMHIs miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

Tredje rekordvarma året i rad i världen

WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare år med högsta notering.

Spanskt varv ska bygga nya forskningsfartyget

Det spanska varvet Armon har fått uppdraget att bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg. Avtalet med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som ska äga fartyget, skrevs på igår. Det nya forskningsfartyget kommer att användas främst för SLUs och SMHIs miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

Tredje rekordvarma året i rad i världen

WMO bekräftar att 2016 är det varmaste året de noterat. Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 °C högre än förindustriell period och 0,07 °C varmare än 2015, det tidigare år med högsta notering.

Fler nyheter

Professionella tjänster

Större affärsnytta med insikt om vädret

Med insikt om vädrets inverkan kan du stärka dina affärer. SMHI hjälper dig att analysera hur vädret påverkar just din verksamhet.

Snöfria markytor

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Större affärsnytta med insikt om vädret

Med insikt om vädrets inverkan kan du stärka dina affärer. SMHI hjälper dig att analysera hur vädret påverkar just din verksamhet.

Snöfria markytor

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Tema Vinter

Är det vinter i hela Sverige?

Är det vinter i hela Sverige?

Klimatanpassning

SMHI utlyser nya medel

SMHI lyser ut pengar för klimatanpassning till kommuner och myndigheter. Pengarna kan sökas för handlingsplaner och verktyg.

Sök pengar för klimatanpassning

Utmaningsdriven innovation är ett nytt program där man kan söka pengar för klimatanpassning. SMHI beskriver också en rad andra utlysningar som kan finansiera olika typer av projekt.

Så klimatanpassar en kommun

I SMHIs idébank för klimatanpassning beskrivs hur Västerås stad har tagit fram en handlingsplan. Klimatanpassningsarbetet ska ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

SMHI utlyser nya medel

SMHI lyser ut pengar för klimatanpassning till kommuner och myndigheter. Pengarna kan sökas för handlingsplaner och verktyg.

Sök pengar för klimatanpassning

Utmaningsdriven innovation är ett nytt program där man kan söka pengar för klimatanpassning. SMHI beskriver också en rad andra utlysningar som kan finansiera olika typer av projekt.

Så klimatanpassar en kommun

I SMHIs idébank för klimatanpassning beskrivs hur Västerås stad har tagit fram en handlingsplan. Klimatanpassningsarbetet ska ingå som en naturlig del i kommunens befintliga processer.

Klimatet förändras

Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas? Svara på våra enkäter!

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas? Svara på våra enkäter!

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Upptäck

Forskning

Gymnasieelever pratar klimat i nytt projekt på SMHI

En intensiv dag med en rad föreläsningar och studiebesök inledde samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping. De kommande åren ska de tillsammans arbeta med frågor om klimat och hur man beräknar ett förändrat klimat. Målet är att hitta sätt att nå ut med information om klimatförändringen till unga.

Långsam återväxt av Arktis havsis

Arktis havsisutbredning är onormalt liten för den här tiden på året. En första analys visar att värme och fukt från Atlanten och Stilla havet påverkar. Tillsammans med den höga vattentemperaturen påverkas återväxten av Arktis havsis. Liknande mönster ses i Antarktis just nu.

Gymnasieelever pratar klimat i nytt projekt på SMHI

En intensiv dag med en rad föreläsningar och studiebesök inledde samarbetet mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping. De kommande åren ska de tillsammans arbeta med frågor om klimat och hur man beräknar ett förändrat klimat. Målet är att hitta sätt att nå ut med information om klimatförändringen till unga.

Långsam återväxt av Arktis havsis

Arktis havsisutbredning är onormalt liten för den här tiden på året. En första analys visar att värme och fukt från Atlanten och Stilla havet påverkar. Tillsammans med den höga vattentemperaturen påverkas återväxten av Arktis havsis. Liknande mönster ses i Antarktis just nu.

Forskningsnyheter