Enkät: Framtida vädertjänster

  Nyheter

  Rekordvarmt 2014 trots avsaknad av El Niño

  Enligt NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Agency) var december globalt sett den varmaste som observerats. Nu har inte mindre än tre av de stora väderinstituten (JMA, NOAA och NASA) förkunnat att 2014 som helhet blev det varmaste året som registrerats.

  Största inflödet av saltvatten till Östersjön på 20 år

  I början december inleddes ett större saltvatteninbrott till Östersjön. Totalt beräknas över 250 kubikkilometer ha strömmat in hittills. 

  Tema Vinter

  Gryning och skymning

  Upptäck

  TEMA Hav

  Största inflödet av saltvatten till Östersjön på 20 år

  I början december inleddes ett större saltvatteninbrott till Östersjön. Totalt beräknas över 250 kubikkilometer ha strömmat in hittills. 

  Klimatet förändras

  Framtidens klimat

  Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

  Om IPCC-arbetet

  Senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

  Exempel på klimatanpassning

  Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar.  

  Professionella tjänster

  Minska risken för snöras

  SMHIs webbtjänst hjälper dig som har ansvar för takskottning att enkelt planera och bedöma behovet av snöröjning.

  Underlag inför byggnation utsatt för havsis

  SMHI hjälper dig med de underlag som krävs inför byggnation vid kust där isbildning sker.

  Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

  Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

  Forskning

  Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

  Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

  Plankton Toolbox för analys av planktondata

  För att underlätta arbetet med planktondata har SMHI utvecklat programvaran Plankton Toolbox inom ramen för Svenska Lifewatch. Programvaran kan analysera stora dataset med utbredningsdata för växt- och djurplankton.