Nyheter

  Sjö i Karlshamns kommun

  SMHI hjälper Karlshamn att minimera risken för vattenbrist

  Klimatanalyser har visat att Karlshamns kommun riskerar att drabbas av vattenbrist i framtiden. Kommunen arbetar därför aktivt med att trygga tillgången på friskt vatten även i ett förändrat klimat. SMHI anlitades för att sätta upp ett hydrologiskt prognossystem för att prognostisera tillrinningar till vattenmagasinen i Mieån.

  Soluppgång i stad

  Värmevarningar allt viktigare i ändrat klimat

  I somras utfärdade SMHI för första gången varningar för höga temperaturer. Varningssystemet ska bland annat uppmärksamma vård- och omsorgspersonal att påbörja sina rutiner för att mildra hälsoeffekter av värmen. Forskning visar att dödligheten ökar markant i samband med värmeböljor.

  Professionella tjänster

  Blå tonplatta

  Ny normalårsperiod

  Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. De båda produkterna får samma nya normalårsperiod, 1981–2010.

  Översvämning i Värnamo

  Översvämningskartering

  Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

  Översvämning i Piteå, juli 2014

  Återkomsttider för extremväder

  Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

  Klimatet förändras

  Stormfällt träd mot grå himmel

  Inte fler stormar i framtiden - men fler skador

  Stormarna i Sverige har inte ökat i antal under de senaste åren och det finns inga tydliga tecken på att det kommer bli fler stormar i framtiden.  Däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat.

  Tema IPCC (storpuff)

  Om IPCC-arbetet

  Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

  Statistik och data (Imagebild)

  Klimatanpassningsportalen

  Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter.

  Forskning

  CORDEX logo

  Nytt internationellt projektkontor till SMHI

  SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

  Vågor vatten

  Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

  Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.