Menu
 

Blåsigt i södra Sverige

  • Blåsigt i södra Sverige

Nyheter

Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

Ny varningssida på smhi.se

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. På smhi.se presenteras varningarna från början av december i en ny varningssida. 

Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

Ny varningssida på smhi.se

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. På smhi.se presenteras varningarna från början av december i en ny varningssida. 

TEMA Vinter

Snö - fysikalisk bakgrund

Snö - fysikalisk bakgrund

Professionella tjänster

Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Snabbare vindkraftsprojektering

Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Snabbare vindkraftsprojektering

Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Klimatet förändras

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Globala klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna som sker vid COP21 i Paris den 30 nov – 11 december.

Vad händer med klimatet?

SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Globala klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna som sker vid COP21 i Paris den 30 nov – 11 december.

Vad händer med klimatet?

SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

Klimatanpassning

Söka från Landsbygdsprogrammet

En ny guide hjälper till för att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder från Landsbygdsprogrammet. Här finns tre typer av projekt - för investering, för samarbete och för innovation. 

Regnrabatt minskar översvämning

I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

Ny guide för klimatanpassning

En vägledning vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Det kan gälla frågor som översvämningar, värmeböljor och förändrade växtsäsonger.

Söka från Landsbygdsprogrammet

En ny guide hjälper till för att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder från Landsbygdsprogrammet. Här finns tre typer av projekt - för investering, för samarbete och för innovation. 

Regnrabatt minskar översvämning

I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

Ny guide för klimatanpassning

En vägledning vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Det kan gälla frågor som översvämningar, värmeböljor och förändrade växtsäsonger.

Upptäck

Forskning

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

 
 
statistics logger