• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

Skärmbild från vädertjänst
Prova på

Ny vädertjänst

Mer data och fler funktioner gör det enklare att följa hur väderläget utvecklar sig.

Radarbild visar nederbörd över östra Götaland

Följ regn med radar

Radarbilder över Sverige uppdateras varje kvart.

Solen tittar fram genom frostiga höstlöv

Tre årstider samtidigt

Just nu har vi både sommar, höst och vinter i Sverige.

AKTUELLT

01 oktober 2014

Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.

01 oktober 2014

En varm och mestadels torr september med ett litet storminslag

Efter en mycket händelserik augustimånad så var det nog många som tyckte att årets september var mycket angenäm.

30 september 2014

Hydrologisk nyårssammanfattning

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Vid den här tiden på året finns det sällan något större snötäcke och därför är det en lämplig tidpunkt att starta hydrologiska årsanalyser. Sammanfattningsvis bjöd det hydrologiska året 2013/2014 på stor variation med både höga och låga vattenflöden och en rekordtidig islossning.

29 september 2014

Fortsatt utveckling av öppna data från SMHI

Sedan förra året kan användare ladda ned öppna data från SMHI. Nu tas nya steg i arbetet och via nytt gränssnitt (API) blir mer detaljerad information åtkomlig.

25 september 2014

Mer, enklare och snabbare väder

SMHI lanserar snart en ny vädertjänst som presenterar vädret snabbare och mer lättillgängligt. Tjänsten finns nu i en testversion på smhi.se.

23 september 2014

Ny väderstation i Stockholms skärgård

I höst sätter SMHI upp en ny väderstation på Skarpö i Stockholms skärgård. Stationen ska mäta vindhastighet, vindriktning, lufttemperatur och luftfuktighet.

22 september 2014

Första septemberstormen på elva år gav mycket stora regnmängder

Det högtryck som dominerat vädret i Sverige senaste tiden drog bort under helgen och gav plats för blåst och regn. På Örskär vid Upplandskusten blåste det upp till storm, och det har fallit mycket stora regnmängder i framförallt östra Svealand.

18 september 2014

Sveriges väderradaranläggningar moderniseras – start i Ängelholm

Den äldsta tekniken i Sveriges tolv väderradaranläggningar är från 1980-talet. Nu ska de uppgraderas för att säkerställa tillgängligheten och höja datakvaliteten. Först ut är anläggningen i Ängelholm.

Klimatet förändras

Väderleksrapporter från år 2050

World Meteorological Organization (WMO) har bjudit in välkända väderpresentatörer från olika länder för att göra framtida väderleksrapporter. Scenarios för framtida klimat speglas i rapporterna. 

Tema IPCC (storpuff)

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

IPCC - Nationell kontaktpunkt

FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas

Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

Anpassning till ändrat klimat

Klimatanpassning.se-temapuff

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter.

FORSKNING

Vågor vatten

Seminarium: Strategisk forskning kring hydrologiska klimateffekter

Projektet Hydroimpacts 2.0 håller ett öppet seminarium om projektresultaten måndag 13 oktober kl 13-16 på SMHI i Norrköping. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med hydrologiska klimateffekter, t ex inom samhällsplanering, klimatanpassning eller forskning.

Skyfall puff

Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Klimatdata abonnemang

Klimatdata – abonnera 6 mån gratis*

Få de senaste väderobservationerna direkt via e-post. Officiella mätningar för uppföljning, styrning och övervakning i din verksamhet.

Översvämning i Piteå, juli 2014

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Orange fastighet

Optimera energiförbrukningen

Sänk förbrukningen i fastigheten och minska miljöpåverkan. Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs.