Interaktiv prognos- och radarkarta

Maximera kartan
Nu visas data för

Pollen i luften?

Palynologiska laboratoriet utfärdar pollenprognoser med SMHIs data som underlag.

  • Pollen i luften?

    Palynologiska laboratoriet utfärdar pollenprognoser med SMHIs data som underlag.

Nyheter

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Trettio år efter Tjernobyl

När olyckan i Tjernobyl skedde 1986 gjorde SMHI beräkningar för att spåra varifrån den förorenade luften kom. Sedan dess har den avancerade spridningmodellen MATCH utvecklats. Idag gör också SMHI med hjälp av väderprognoser kontinuerliga beräkningar på hur partiklar i atmosfären sprids i syfte att hålla en beredskap vid ett eventuellt kärnkraftshaveri i Europa.

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Trettio år efter Tjernobyl

När olyckan i Tjernobyl skedde 1986 gjorde SMHI beräkningar för att spåra varifrån den förorenade luften kom. Sedan dess har den avancerade spridningmodellen MATCH utvecklats. Idag gör också SMHI med hjälp av väderprognoser kontinuerliga beräkningar på hur partiklar i atmosfären sprids i syfte att hålla en beredskap vid ett eventuellt kärnkraftshaveri i Europa.

Fler nyheter

Tema Vårflod

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets andra prognos för Torneälven visar på en islossning runt medel och en vårflodsvolym något över det normala. Islossningen i Haparanda väntas ske den 2 maj.

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets andra prognos för Torneälven visar på en islossning runt medel och en vårflodsvolym något över det normala. Islossningen i Haparanda väntas ske den 2 maj.

Tema Vår

Dagslängdens förändring under året

Nu blir minuterna med dagsljus raskt fler och här kan man se hur många minuter dagens längd förändras från en dag till nästa under årets lopp.

Pollen i luften?

Palynologiska laboratoriet utfärdar pollenprognoser med SMHIs data som underlag.

Prognos för marknära ozon

SMHIs tjänst för marknära ozon kan hjälpa astmatiker och andra känsliga personer att förbereda sig och planera för att minska eventuella besvär.

Dagslängdens förändring under året

Nu blir minuterna med dagsljus raskt fler och här kan man se hur många minuter dagens längd förändras från en dag till nästa under årets lopp.

Pollen i luften?

Palynologiska laboratoriet utfärdar pollenprognoser med SMHIs data som underlag.

Prognos för marknära ozon

SMHIs tjänst för marknära ozon kan hjälpa astmatiker och andra känsliga personer att förbereda sig och planera för att minska eventuella besvär.

Forskning

Internationell konferens om regional klimatmodellering

Högupplöst klimatdata är viktigt för att kunna följa klimatförändringen, för att minska sårbarheten i samhället och för att kunna arbeta med klimatanpassning. En internationell konferens om regional klimatmodellering, ICRC-CORDEX 2016 kommer att hållas i Stockholm den 17-20 maj 2016. 

Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön.

Internationell konferens om regional klimatmodellering

Högupplöst klimatdata är viktigt för att kunna följa klimatförändringen, för att minska sårbarheten i samhället och för att kunna arbeta med klimatanpassning. En internationell konferens om regional klimatmodellering, ICRC-CORDEX 2016 kommer att hållas i Stockholm den 17-20 maj 2016. 

Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön.

Forskningsnyheter

Klimatanpassning

Exempel på klimatanpassning i världen

Att ta del av praktiska fall med klimatanpassning kan vara givande. Klimatanpassningsportalen utvecklar en idébank med lärande exempel. Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

Klimatsmart planering i Järfälla

Grönblå struktur i stadsmiljön stärker ekosystemtjänster och bidrar samtidigt till minskad översvämningsrisk.

Kommuner säkrar reservvatten

I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur två kommuner driver ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt som säkrar tillgången till reservvatten.

Exempel på klimatanpassning i världen

Att ta del av praktiska fall med klimatanpassning kan vara givande. Klimatanpassningsportalen utvecklar en idébank med lärande exempel. Nu finns även en sammanställning över idébanker med internationella exempel.

Klimatsmart planering i Järfälla

Grönblå struktur i stadsmiljön stärker ekosystemtjänster och bidrar samtidigt till minskad översvämningsrisk.

Kommuner säkrar reservvatten

I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur två kommuner driver ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt som säkrar tillgången till reservvatten.

Klimatet förändras

FNs klimatpanel tar fram nya specialrapporter

Som en direkt följd av förhandlingarna vid COP21 i Paris, och det nya globala klimatavtalet, ska FNs klimatpanel IPCC redan till 2018 ta fram en specialrapport. Det bestämdes på IPCCs möte i Nairobi nyligen. Rapporten ska beskriva effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader, utifrån ett antal scenarier med olika nivåer av utsläpp av växthusgaser.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

FNs klimatpanel tar fram nya specialrapporter

Som en direkt följd av förhandlingarna vid COP21 i Paris, och det nya globala klimatavtalet, ska FNs klimatpanel IPCC redan till 2018 ta fram en specialrapport. Det bestämdes på IPCCs möte i Nairobi nyligen. Rapporten ska beskriva effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader, utifrån ett antal scenarier med olika nivåer av utsläpp av växthusgaser.

Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Professionella tjänster

Bli larmad vid åska

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Dimensionera infrastruktur vid vattendrag

Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Större affärsnytta med insikt om vädret

Med insikt om vädrets inverkan kan du stärka dina affärer. SMHI hjälper dig att analysera hur vädret påverkar just din verksamhet.

Bli larmad vid åska

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Dimensionera infrastruktur vid vattendrag

Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Större affärsnytta med insikt om vädret

Med insikt om vädrets inverkan kan du stärka dina affärer. SMHI hjälper dig att analysera hur vädret påverkar just din verksamhet.

Upptäck