Menu
 

Risk för gräsbrand

Kartan visar var det finns risk för gräsbrand i torrt fjolårsgräs.

Blogg: Påskvädret - ett aprilskämt?

  • Risk för gräsbrand

    Kartan visar var det finns risk för gräsbrand i torrt fjolårsgräs.

  • Blogg: Påskvädret - ett aprilskämt?

Nyheter

BalticApp ska samla information om läget i Östersjön

En kommande mobilapp ska ge allmänheten information om miljötillståndet i Östersjön. Genom appen ska var och en också kunna ge sin bedömning av miljön på en viss plats. Det treåriga BONUS-projektet BalticAPP ska ta fram verktyget.

Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 mars noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

BalticApp ska samla information om läget i Östersjön

En kommande mobilapp ska ge allmänheten information om miljötillståndet i Östersjön. Genom appen ska var och en också kunna ge sin bedömning av miljön på en viss plats. Det treåriga BONUS-projektet BalticAPP ska ta fram verktyget.

Mars 2015 - Vårvärmen kom delvis av sig

Mars hade en mycket mild inledning. Den 8 mars noterades flera rekordhöga temperaturer för att vara så tidigt på säsongen. Senare i månaden kom vårvärmen av sig, även om det inte blev något massivt bakslag i vårvädret.

Tema Vår

Klimatet förändras

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning gör det enklare att tolka och använda klimatscenarier. Här finns också några steg för att komma igång med klimatanpassning.

Minskade utsläpp gör skillnad

 Om utsläppen av växthusgaser minskar begränsas temperaturökningen i Sverige. Se skillnaden på vår klimatscenariesida.

Hur ökar nederbörden?

 Ökningen av nederbörd i Sverige  begränsas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar vår interaktiva klimatscenariesida.

Vägledning för klimatscenarier

En vägledning gör det enklare att tolka och använda klimatscenarier. Här finns också några steg för att komma igång med klimatanpassning.

Klimatanpassning

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Färdplan för klimatanpassning

En ny SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Grundkurs klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 5-6 maj och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Färdplan för klimatanpassning

En ny SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Professionella tjänster

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Översvämningskartering

Samhällsplanera för att undvika översvämningar med en detaljerad kartering.

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Upptäck

Forskning

CORDEX vetenskapliga team planerar samarbete kring kommande klimatmodellering

Sedan årsskiftet är det internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC, upprättat på SMHI. Nyligen träffades CORDEX vetenskapligt rådgivande team för att planera kommande aktiviteter som ska stärka den regionala klimatmodelleringen.

Konferens om skadliga algblomningar och klimatförändring

Den pågående klimatförändringen påverkar havsmiljön. I framtiden kan det bli en ökning av skadliga algblomningar. SMHI och Göteborgs universitet arrangerar en vetenskaplig konferens för att öka kunskapen om skadliga algblomningar och klimatförändring den 19-22 maj 2015 i Göteborg.

CORDEX vetenskapliga team planerar samarbete kring kommande klimatmodellering

Sedan årsskiftet är det internationella projektkontoret för CORDEX, IPOC, upprättat på SMHI. Nyligen träffades CORDEX vetenskapligt rådgivande team för att planera kommande aktiviteter som ska stärka den regionala klimatmodelleringen.

Konferens om skadliga algblomningar och klimatförändring

Den pågående klimatförändringen påverkar havsmiljön. I framtiden kan det bli en ökning av skadliga algblomningar. SMHI och Göteborgs universitet arrangerar en vetenskaplig konferens för att öka kunskapen om skadliga algblomningar och klimatförändring den 19-22 maj 2015 i Göteborg.