Varningar

Varningar

Välj varningskategori

Välj varningsdistrikt

  Förklaring av varningsklasser

  Varning klass 1 -Gul

  Varning klass 1 - Besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

  Varning klass 2 - Orange

  Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 3 - Röd

  Varning klass 3 - Extremt väder

  Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 1 -Gul

  Varning klass 1 - Besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

  Varning klass 2 - Orange

  Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 3 - Röd

  Varning klass 3 - Extremt väder

  Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Risk - Ljusblå

  Risk för mycket besvärligt väder (Risk)

  En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. 

  Brandrisk - Lila

  Brandrisk (Risk)

  Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommun eller länsstyrelse.

  Meddelande om höga temperaturer - Turkos

  Meddelande om höga temperaturer

  Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

  Risk - Ljusblå

  Risk för mycket besvärligt väder (Risk)

  En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. 

  Brandrisk - Lila

  Brandrisk (Risk)

  Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommun eller länsstyrelse.

  Meddelande om höga temperaturer - Turkos

  Meddelande om höga temperaturer

  Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.