Varningar

Välj varningskategori

Välj varningsdistrikt

  Förklaring av varningsklasser

  Varning klass 1 - Besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

  Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 3 - Extremt väder

  Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 1 - Besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

  Varning klass 2 - Mycket besvärligt väder

  Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Varning klass 3 - Extremt väder

  Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa ny information på internet, radio eller TV. 

  Risk för mycket besvärligt väder (Risk)

  En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. 

  Brandrisk (Risk)

  Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommun eller länsstyrelse.

  Meddelande om höga temperaturer

  Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

  Risk för mycket besvärligt väder (Risk)

  En risk är ingen varning. Risk används vid större osäkerheter i väderutvecklingen. Osäkerheten kan ligga i fenomenets styrka eller geografiska omfattning. Om osäkerheten i prognosen minskar kan en risk övergå i en varning. 

  Brandrisk (Risk)

  Förutsättningar i skog och mark för att bränder uppstår och sprids. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Eldningsförbud utfärdas av kommun eller länsstyrelse.

  Meddelande om höga temperaturer

  Ett meddelande är ingen varning. Det väntas en period med värme som kan innebära problem för riskgrupper. Meddelandet vänder sig framförallt till vårdgivare.

  Varningsrelaterat