SMHI Varningar

SMHI Karta med varningar för Sverige och angränsande hav. Skagerack Vänern Kattegatt Öresund Bälten Sydvästra Östersjön Södra Östersjön Sydöstra Östersjön Mellersta Östersjön Mellersta Östersjön Norra Östersjön Rigabukten Finska viken Ålands hav Skärgårdshavet Södra Bottenhavet Norra Bottenhavet Norra Kvarken Bottenviken Dalarnas län, Dalafjällen. Jämtlands län, Härjedalsfjällen. Jämtlands län, Jämtlandsfjällen. Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen. Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen. Skåne län utom österlen. Skåne län, österlen. Blekinge län Hallands län Kronobergs län, västra delen. Kronobergs län, östra delen. Kalmar län, öland. Gotlands län Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern. Jönköpings län, östra delen. Kalmar län utom öland. Jönköpings län, syd om Vättern. Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv. Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg. Västra Götalands län, inre Dalsland. Västra Götalands län, sydväst Vänern. Västra Götalands län, norra Västergötland. östergötlands län Värmlands län örebro län Södermanlands län Stockholms län utom Roslagskusten. Västmanlands län Uppsala län utom Upplandskusten. Stockholms län, Roslagskusten. Uppsala län, Upplandskusten. Dalarnas län utom Dalafjällen. Gävleborgs län kustland. Gävleborgs län inland. Västernorrlands län Jämtlands län utom fjällen. Västerbottens län kustland. Västerbottens län inland. Norrbottens län kustland. Norrbottens län inland.

Förklaring av varningsklasserna

  • Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. Läs mer om definitioner för klass 3-varningar.

  • Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV. Läs mer om definitioner för klass 2-varningar.

  • Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Läs mer om definitioner för klass 1-varningar.

  • Ingen varning:

Varningar för kommande dygnet

Uppdaterad 2014-07-24 kl 03:43

För att se varningarna, för muspekaren över eller klicka i distrikten i kartan.
Du kan även se varningarna i tabellformat.

Brandriskvarning

Faran för skogsbränder är stor på många håll i landet och mycket stor i norra Götaland, östra Svealand, Värmland samt i Norrbotten.
Brandriskkarta

Meddelande

SMHI meddelar om höga temperaturer när maxtemperaturen förväntas bli 26 grader eller mer i tre dagar i följd. Ett meddelande om höga temperaturer är inte en vädervarning och till skillnad från varningar kan meddelande om höga temperaturer utfärdas upp till 48 timmar före väderhändelsen.

Utfärdad 2014-07-22 12:00
Det fortsätter att vara varmt med maxtemperaturer på minst 26 grader över i stort sett hela landet. Värmen håller håller troligen i sig fram till på lördag då Götaland och norra Norrland väntas få lite svalare, över mellersta delen av landet lägre temperaturer först till på måndag.

 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ