Svep för att se hela sidan   >>

Sjöväder

 

Bild Skandinavien Fladen Dogger Tyska bukten Fiskebankarna Syd Utsira Skagerack Kattegatt Vänern Bälten Öresund Sydvästra Östersjön Södra Östersjön Sydöstra Östersjön Mellersta Östersjön Norra Östersjön Rigabukten Finska viken Ålands hav Skärgårdshavet Södra Bottenhavet Norra Bottenhavet Norra Kvarken Bottenviken Bild Skandinavien Bild Skandinavien Bild Skandinavien

För muspekaren över kartan för att se distriktsprognos.

Uppdatering:
SMHI lägger ut minst fyra sjöväderprognoser per dygn och uppdaterar dem däremellan vid behov.
Kl 06.15 gällande ett dygn.
Kl 13.15 gällande till i morgon kväll.
Kl 16.15 gällande till i morgon kväll.
Kl 22.15 gällande ett dygn.

SJÖVÄDERPROGNOS


Utsikter till måndag morgon


Utfärdad 2016-09-25 kl 02:33.


Ett högtryck ligger över Polen och Baltikum och en högtrycksrygg sträcker sig in över Skandinavien. Ute på Atlanten finns ett omfattande lågtrycksområde med flera dellågtryck.


Ingen sjövädervarning utfärdad.


Distrikt
Prognos
Prognos i tabellformat