Sjöväder

 

Bild Skandinavien Fladen Dogger Tyska bukten Fiskebankarna Syd Utsira Skagerack Kattegatt Vänern Bälten Öresund Sydvästra Östersjön Södra Östersjön Sydöstra Östersjön Mellersta Östersjön Norra Östersjön Rigabukten Finska viken Ålands hav Skärgårdshavet Södra Bottenhavet Norra Bottenhavet Norra Kvarken Bottenviken Bild Skandinavien Bild Skandinavien Bild Skandinavien

För muspekaren över kartan för att se distriktsprognos.

Uppdatering:
SMHI lägger ut minst fyra sjöväderprognoser per dygn och uppdaterar dem däremellan vid behov.
Kl 06.15 gällande ett dygn.
Kl 13.15 gällande till i morgon kväll.
Kl 16.15 gällande till i morgon kväll.
Kl 22.15 gällande ett dygn.

SJÖVÄDERPROGNOS


Utsikter till fredag kväll


Utfärdad 2014-07-31 kl 21:37.


Ett lågtryck rör sig åt nordost över Norska havet. Ett mindre lågtryck över mellersta Norrland rör sig imorgon åt nordost mot Bottenviken.


Ingen sjövädervarning utfärdad.


Distrikt
Prognos
Prognos i tabellformat

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ