Nyhetsarkiv

Vårfloden har startat i Norrbottens inland

Hydrologi

Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden startar i norr

Hydrologi

Hittills har vårfloden varit lugn. Nu tar snösmältningen fart i stora delar av norra Norrland, men de närmaste dagarna beräknas flödena inte bli höga. Längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mer snö än normalt. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

HydrologiForskning

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig islossning i Torneälven men kraftig vårflod kan väntas

Hydrologi

Islossningen i Torneälven vid Haparanda blev annorlunda i år. När den slutligen skedde den 11 maj bröt isen inte upp och flöt nedströms, utan i sort sätt smälte på plats. Och även om islossningen nu är ett faktum i Torneälven har inte vårfloden i norra Sverige startat på riktigt ännu. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för kraftig vårflod i norr

Hydrologi

I fjälltrakterna och i norra Norrland ligger mer snö än normalt. Slutet på april och början på maj har varit kyliga och än har inte vårfloden börjat i detta område. Stora snömängder och sen avsmältning gör att det finns risk för en kraftig vårflod.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

HydrologiKlimatForskning

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en kraftigare och senare vårflod än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur är läget inför vårfloden?

Hydrologi

I fjälltrakterna och norra Norrland ligger i år mer snö än normalt. SMHIs analyser tyder på en ganska genomsnittlig vårflod i de flesta älvarna. Hur vädret utvecklas under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimatForskning

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Hydrologi

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad