Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nummer 3 2010

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för översvämning i framtiden, klimatforskning ska användas, allt om vatten samlas i ny VattenWeb, Ny forskning visar hur växter påverkar klimatet m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. …

 
Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 8 oktober 2010
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2010

Ur innehållet: Nu byggs nya klimatverktyg för Europas städer, Ny webbtjänst ger kommuner bättre beredskap för översvämningar, Havsisen i Arktis kan smälta snabbare, Sveriges klimat- och miljödata samlas i webbportal och Blomningen börjar allt tidigare på vårarna.

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 7 april 2010
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2009

Ur innehållet: Hur anpassa samhällen i Afrika och Mellanöstern till det nya klimatet. Nu börjar arbetet med IPCCs femte klimatrapport. Allt om klimatanpassning samlat i webbportal. Våtmarker – ett vapen mot övergödning? Vindarna har inte ökat. Fortsatt dåligt med syre i Östersjön. Snyggt förpackade …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: december 2009
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2009

Ur innehållet: Även kossorna kartläggs när Sveriges vatten ska förbättras, Visualiseringsteknik förenklar väghållning, Studie för Sydafrika i ett varmare klimat, Nästa generation prognoser växer fram. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: oktober 2009
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2009

Ur innehållet: SMHI vindtestade Nordens största fotbollsarena, Klimatforskning visualiseras med ny teknik, Extrema klimat under 100.000 år. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: juni 2009
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2009

Ur innehållet: För renare hav - fosforutsläppen spåras med ny teknik, Bätter koll på solens strålar, Nya Fleetweb håller koll på fartyg världen över. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: mars 2009
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2008

Ur innehållet: Översvämningar förebyggs med tidiga tappningar - ny prognosmodell för Vänern förbättrar framförhållningen, Vilka fiskar finns i haven i framtiden?, Prognosstyrd värme gav lägre energiförbrukning. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och …

 
Typ: Medvind, Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad: december 2008
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2008

Ur innehållet: Ombyggnaden av Slussen minskar risken för översvämning, Kort men intensiv algblomning, Ny satelit öppnar för längre prognoser, Växande marknad för specialprognoser. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: oktober 2008
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2008

Ur innehållet: Svenska haven allt surare, Utökat ansvar för havsmiljön i nytt regeringsförslag, Bra väderprognoser bondens bästa vän, SMHIs fartygsvägledning minskar koldioxidutsläppen. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: juni 2008
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2008

Ur innehållet: Nu kartlägger kommunerna översvämningsriskerna, Klimatkunskap som bistånd, Hydrologin inom SMHI - en pigg 100-åring, Stort steg framåt för väderprognoser. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: mars 2008
Senast uppdaterad:
År