Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 12 mars 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 1 december 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att svenska SMHI och norska motsvarigheten Meteorologisk institutt ska producera framtidens prognosberäkningar gemensamt. Du kan även läsa om: ”Varierad risk för översvämning och extrema flöden i framtidens Sverige”, ”Nytt uppdrag för …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 7 oktober 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2011

Ur innehållet: Hur påverkar molnen vårt klimat - satelliter ger nya svar, Oceanografisk data för nedladdning, Varningstjänst för värme och luftföroreningar utvecklas, SMHI energieffektiviserar med miljövänlig datorhall, Hur påverkas klimatet av vegetationen?, Nu ska mängden luftföroreningar som …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 3 juni 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2011

Ur innehållet: Östersjöns länder ska enas kring gemensam klimatanpassning, Stockholms avlopp är sårbart för klimatförändringar, Vindens kylande effekt på kraftledningar, Väderdata i realtid från den svenska isbrytarflottan m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, …

 
Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 4 mars 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2010

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för snöras från tak, SMHI stödjer utvecklingen av Botswanas meteorologiska institut, Internationell samordning av miljödata, Klimatinformation finns även för avrinningsområden, Har Nordsjön god miljöstatus, nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 10 december 2010
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2010

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för översvämning i framtiden, klimatforskning ska användas, allt om vatten samlas i ny VattenWeb, Ny forskning visar hur växter påverkar klimatet m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. …

 
Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 8 oktober 2010
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2010

Ur innehållet: Nu byggs nya klimatverktyg för Europas städer, Ny webbtjänst ger kommuner bättre beredskap för översvämningar, Havsisen i Arktis kan smälta snabbare, Sveriges klimat- och miljödata samlas i webbportal och Blomningen börjar allt tidigare på vårarna.

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 7 april 2010
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2009

Ur innehållet: Hur anpassa samhällen i Afrika och Mellanöstern till det nya klimatet. Nu börjar arbetet med IPCCs femte klimatrapport. Allt om klimatanpassning samlat i webbportal. Våtmarker – ett vapen mot övergödning? Vindarna har inte ökat. Fortsatt dåligt med syre i Östersjön. Snyggt förpackade …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: december 2009
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2009

Ur innehållet: Även kossorna kartläggs när Sveriges vatten ska förbättras, Visualiseringsteknik förenklar väghållning, Studie för Sydafrika i ett varmare klimat, Nästa generation prognoser växer fram. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på …

 
Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: oktober 2009
Senast uppdaterad:
År