Medvind - Aktuellt från SMHI

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.

Medvind, nummer 1 2013

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa om "Framtidens pollenprognoser" och att "Satellitdata berättar om Arktis smältande is”. Dessutom skriver vi om att SMHI nu kan använda mer detaljerade satellitbilder i prognosarbetet, och att en ny utredning leder "Ett steg …

 
Typ: Medvind, Hydrologi, Miljö, Meteorologi, Oceanografi, Klimat, Forskning
Publicerad: mars 2013
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2012

I det här numret av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att "Fjällanläggningar anpassar till klimatet: Natursnö inte längre självklart" och "Ny metod beräknar nedisning på vindkraftverk”.”Hur var vädret?” är en ny webbtjänst som testas. Vi skriver även om att ”Umeå visar luftkvalitet …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 11 december 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2012

I SMHIs nyhetsblad Medvind kan du den här gången bl.a. läsa om "Ny analys om temperaturväxlingar: Risken för halka har ökat" och "Ny vädersatellit ska ge bättre data", samt att skyfall har blivit vanligare, att smhi.se nu har dagliga åskkartor och att SMHI driver ett projekt för att stärka …

 
Typ: Medvind
Publicerad: oktober 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2012

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger snabbare projektering av vindkraft. Du kan även läsa om ”Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar”, ”Nytt forskningsprojekt: Förbättrad beredskap för lokala extrema vattenflöden”, …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 28 maj 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2012

I årets första nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att forskare utvecklar nya metoder som kan förbättra vårflodsprognosen. Du kan även läsa om ”EU-uppdrag att förvarna om översvämningsrisker”, ”Idag kan klimatforskningen ge säkrare underlag”, ”Väderdata för nedladdning på Luftwebb” och …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 12 mars 2012
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att SMHI genomför arabregionens första klimateffektstudie. Du kan även läsa: ”Ändrat klimat ökar övergödningen i Östersjön”, ”Luftföroreningarna minskar fram till 2020”, "Ny satellit ger mer och bättre väderdata" och ”SMHI levererar väderfilmer …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 1 december 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 3 2011

I detta nummer av SMHIs nyhetsblad Medvind kan du läsa att svenska SMHI och norska motsvarigheten Meteorologisk institutt ska producera framtidens prognosberäkningar gemensamt. Du kan även läsa om: ”Varierad risk för översvämning och extrema flöden i framtidens Sverige”, ”Nytt uppdrag för …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 7 oktober 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 2 2011

Ur innehållet: Hur påverkar molnen vårt klimat - satelliter ger nya svar, Oceanografisk data för nedladdning, Varningstjänst för värme och luftföroreningar utvecklas, SMHI energieffektiviserar med miljövänlig datorhall, Hur påverkas klimatet av vegetationen?, Nu ska mängden luftföroreningar som …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 3 juni 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 1 2011

Ur innehållet: Östersjöns länder ska enas kring gemensam klimatanpassning, Stockholms avlopp är sårbart för klimatförändringar, Vindens kylande effekt på kraftledningar, Väderdata i realtid från den svenska isbrytarflottan m.m. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, …

 
Typ: Medvind
Författare: SMHI
Publicerad: 4 mars 2011
Senast uppdaterad:

Medvind, nummer 4 2010

Ur innehållet: Nytt verktyg minskar riskerna för snöras från tak, SMHI stödjer utvecklingen av Botswanas meteorologiska institut, Internationell samordning av miljödata, Klimatinformation finns även för avrinningsområden, Har Nordsjön god miljöstatus, nytt projekt för marina miljön i Kattegatt och …

 
Typ: Medvind
Publicerad: 10 december 2010
Senast uppdaterad:
År