Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 48-49, 2013

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 70 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte påträffades vid djup överstigande 70 till 125 meter, i egentliga …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 47, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet i södra egentliga Östersjön uppvisade halter som var lägre än normalt. Syreförhållandena i Öresund och östra Kattegatts djupvatten var högre än normalt medan koncentrationen var lägre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 45, 2013

Yttemperaturen var normal i hela området. Salthalten var normal förutom i östra Gotlandbassängens ytvatten där den var lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet i det besökta området var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 43, 2013

Yttemperaturen var normal i hela det undersökta området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 60-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 41, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet var låga och hade ökat något, vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var relativt goda. I Arkonabassängen hade syresituationen förbättrats vilket kan …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell, Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 39, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen och …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 37, 2013

Yttemperaturen var över det normala i hela området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 34, 2013

Ytvattentemperaturen liksom närsalthalterna i ytlagret var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen redan på 80 meter och i östra Gotlandsbassängen på 100 meters djup. Inga ytansamlingar …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 33, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för sensommaren. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2013

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt och sydvästra egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Ytvattentemperaturen var något över det normala för årstiden i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad