Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från DANA vecka 4-6, 2015

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 11 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 15 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2015

Under expeditionen, vilken ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. På grund av stormen Egon kunde Skagerrak inte provtas. Extra provtagning gjordes för att bevaka inflödet vilket skedde …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2014

Temperaturen i ytvattnet låg fortsatt över det normala, dock ej lika markant som under novemberexpeditionen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 43, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt något över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades. I västra delen av Skagerrak återfanns ett tunt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret var fortsatt över det normala i Skagerrak och i egentliga Östersjön. I Skagerrak återfanns termoklinen ovanligt djup, på 70-100 meter. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 32, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i hela det undersökta området. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i samtliga besökta havsområden.

Syreförhållandena i Arkonabassängens, Bornholmsbassängens och Hanöbuktens bottenvatten låg under gränsen för akut syrebrist (< …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för västra delen av egentliga Östersjön där temperaturen var lägre än normalt. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden vid de flesta besökta provtagningsstationerna.

Syreförhållandena …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för norra och centrala egentliga Östersjön där temperaturen var typisk för säsongen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i alla havsområden.

Syreförhållandena i Hanöbukten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet i allmänhet lägre än normalt för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat något högre än normalt.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen var alltjämt goda och låg över …

 
Typ: Rapport
Författare: Mikael Krysell
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad