Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2015

Under expeditionen, vilken ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. På grund av stormen Egon kunde Skagerrak inte provtas. Extra provtagning gjordes för att bevaka inflödet vilket skedde …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2014

Temperaturen i ytvattnet låg fortsatt över det normala, dock ej lika markant som under novemberexpeditionen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 43, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt något över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades. I västra delen av Skagerrak återfanns ett tunt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2014

Vattentemperaturen i ytlagret var fortsatt över det normala i Skagerrak och i egentliga Östersjön. I Skagerrak återfanns termoklinen ovanligt djup, på 70-100 meter. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 32, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i hela det undersökta området. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i samtliga besökta havsområden.

Syreförhållandena i Arkonabassängens, Bornholmsbassängens och Hanöbuktens bottenvatten låg under gränsen för akut syrebrist (< …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 28, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för västra delen av egentliga Östersjön där temperaturen var lägre än normalt. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden vid de flesta besökta provtagningsstationerna.

Syreförhållandena …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2014

Ytvattentemperaturen låg över det normala i de flesta av de besökta områdena, med undantag för norra och centrala egentliga Östersjön där temperaturen var typisk för säsongen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i alla havsområden.

Syreförhållandena i Hanöbukten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet i allmänhet lägre än normalt för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat något högre än normalt.

Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen var alltjämt goda och låg över …

 
Typ: Rapport
Författare: Mikael Krysell
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet, på de flesta platserna, normala för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats sedan förra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad