Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup, i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid BY15 Gotlandsdjupet närmast botten samt på 70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Martin Hansson
Publicerad: juni 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20-21, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från ca 80 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten. Akut syrebrist …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 16-17, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 90 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen, men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 närmast botten (235 meters djup). Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: maj 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 3-5, 2017

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 12 stations with complete hydrography were sampled, 3 ordinary SMHI stations were sampled due to a storm …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 10-11, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. Helt syrefria förhållanden då svavelväte uppmättes noterades i Västra Gotlandsbassängen från 100 meters djup och i Östra Gotlandsbassängen men då enbart vid Gotlandsdjupet BY15 från 225 meters djup. Vid övriga …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: mars 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6-7, 2017

Samtliga närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden förutom i Östersjön där halterna av silikat var högre eller mycket högre än normalt. Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden förutom i Skagerrak där det var något kallare. Salthalten i ytvattnet var lägre än normalt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1-2, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll och halterna av svavelväte var lägre än vid förra expeditionen i december. I norra delen av västra Gotlandsbassängen (BY31) påträffades svavelväte först vid 175 meter, i övriga delen påträffades svavelväte från djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2016

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll, dock påträffades inga höga koncentrationer av svavelväte förutom i västra Gotlandsbassängen där svavelväte påträffades från djup överstigande 80 meter. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 60-70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad