Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2019

Decemberexpeditionen var den första som SMHI genomfört ombord på Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön samt Bottniska Viken. Närsaltskartering genomfördes i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Dana vecka 34-35, 2019

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Four of SMHIs standard stations, Släggö, Anholt E, Fladen and P2, were visited during the expedition. The first and the last station each day were sampled at standard depth for …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: december 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 45-46, 2019

Yttemperaturen var mellan 8 – 11 °C och hade sjunkit ytterligare sedan förra månaden. I Västerhavet fanns ett språngskikt kring 10 – 20 meter och i Östersjön var ytvattnet väl omblandat ner till 30 – 40 meter.
 
Halterna av näringsämnen i ytvattnet (0-10 m) var låga men hade vid ett par …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: november 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 10-14 °C, betydligt kallare än vid föregående expedition i september. En termoklin fanns fortfarande i Östersjön på ca 30 m djup, ca 15 m djup i Kattegatt och i Skagerrak fanns nästan ingen termoklin kvar. Salthalten i ytvattnet (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 37-38, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 14.5-17.5°C i den övre vattenmassan. I Östersjön fanns en stark termoklin i hela området, vanligtvis omkring 30 meters djup med kallt underliggande vatten, i Kattegatt var temperaturen i underliggande vatten inte lika låg. Salthalten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: oktober 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 33-34, 2019

Yttemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 17-19 °C. Blåsigt väder hade blandat ner det varmare ytvattnet i Skagerrak ner till 60 meter och termoklinen var nu delvis uppbruten eller djupare. I övriga områden låg temperaturskiktningen kring 15-20 meter. 
 
Halterna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön. Vädret var soligt och mestadels lugnt. I Östersjön observerades flera ytansamlingar av cyanobakterier. Under expeditionen analyserades levande prover av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: juli 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 19-20, 2019

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Finska Viken.
Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Ytsalthalten var över det normala i delar av Skagerrak samt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 14-15, 2019

Ytvattentemperaturen låg mellan 2,9–6,5 ºC, kallast i de norra delarna av Egentliga Östersjön och varmast i Västerhavet. Salthalten i ytskiktet varierade mellan som högst 30,5 i yttre Skagerrak till som lägst 6,8 i Östersjön. Vid några stationer i Östersjön var det aningen saltare än normalt i ytan.

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad