Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 18, 2010

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för års-tiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i nordvästra och västra egentliga Östersjöns ytvatten. Lägre syrgashalter än …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: maj 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 15, 2010

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden, med undantag för fosfat som var förhöjda i Öresund. Syresituationen i Kattegatt var något sämre än normalt. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. I Bornholmsbassängen hade syreförhållanden försämrats. I västra och östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: april 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 11, 2010

Ytvattentemperaturen var lägre normalt i centrala Skagerrak samt i Kattegatt och Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda värden i Arkona- och …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8-10, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Jan Szaron
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 4-6, 2010

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 7, 2010

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Närsalthalterna i ytvattnet var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2010

Ytvattentemperaturen var mycket låg i Skagerrak men normal i resten av området. Ytnärsalthalterna var mycket låga i Skagerrak. I övrigt var ytnärsalthalterna normala i de flesta områden, med undantag för fosfat och silikat som var något förhöjda Arkona- och Bornholmsbassängerna och silikat som även …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: januari 2010
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2009

Ytnärsalthalterna i Kattegatt var överlag låga pga. pågående blomning ovanför haloklinen. Förhöjda ytfosfathalter registrerades i egentliga Östersjön. Ett inflöde genom Öresund, beräknat till 35 km3, som pågick från 15:e november till 1:e december, har medfört syrehalter vid botten på över 6 ml/l i …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: december 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 47-48, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 46, 2009

Ytfosfathalten var högre än normalt i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och östra och södra Östersjön. Silikathalten var mycket över den normala i Skagerrak. Ytsalthalten i Västerhavet var mycket lägre än normalt. I Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad