Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990. Beräkningar med HBV-modellen.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 73
Författare: Maja Brandt / Gun Grahn
Publicerad:

Sammanfattning