Statistik och data

Vi hjälper dig att hitta och sammanställa den information om väder- och vattenförhållanden som du behöver – vare sig det gäller kvalitetsgranskad statistik eller fullständiga utredningar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Vi finns till hands för vägledning och konsultation i frågor som rör klimatet i Sverige och internationellt.

Internationella väderdata och statistiska analyser

-Våra erfarna konsulter och meteorologer kan förse dig med data, statistiska analyser och detaljerade undersökningar utifrån dina behov.

Väderdata och statistik

- Vi skapar en lösning utifrån dina behov
Vi hjälper dig med urval, tolkning och bearbetning av väder- och vattendata för ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Vindrosor

- grafisk presentation av vindförhållanden
En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna vid en väderstation, och hur ofta olika vindhastigheter har uppmätts.

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

- känn till klimatförhållandena på platsen
För att kunna dimensionera, placera och skydda känslig utrustning krävs kunskap om hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden.

SMHI Väderinsikt – bättre affärer med insikt om vädret

- Insikter om hur vädret påverkar verksamheten har blivit en allt större och viktigare pusselbit i företagens affärsstrategier. Vet du hur vädret påverkar din försäljning? 

Återkomsttider för extremt väder

- beräkna sannolikhet och risk
Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Förenkla skadehanteringen vid försäkringsärenden

- mer än bara väder
Försäkringsväder ger er snabb tillgång till nödvändig information

Internationella väderdata och statistiska analyser

-Våra erfarna konsulter och meteorologer kan förse dig med data, statistiska analyser och detaljerade undersökningar utifrån dina behov.

Väderdata och statistik

- Vi skapar en lösning utifrån dina behov
Vi hjälper dig med urval, tolkning och bearbetning av väder- och vattendata för ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Vindrosor

- grafisk presentation av vindförhållanden
En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna vid en väderstation, och hur ofta olika vindhastigheter har uppmätts.

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

- känn till klimatförhållandena på platsen
För att kunna dimensionera, placera och skydda känslig utrustning krävs kunskap om hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden.

SMHI Väderinsikt – bättre affärer med insikt om vädret

- Insikter om hur vädret påverkar verksamheten har blivit en allt större och viktigare pusselbit i företagens affärsstrategier. Vet du hur vädret påverkar din försäljning? 

Återkomsttider för extremt väder

- beräkna sannolikhet och risk
Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Förenkla skadehanteringen vid försäkringsärenden

- mer än bara väder
Försäkringsväder ger er snabb tillgång till nödvändig information