Statistik och data

Vi hjälper dig att hitta och sammanställa den information om väder- och vattenförhållanden som du behöver – vare sig det gäller kvalitetsgranskad statistik eller fullständiga utredningar inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Vi finns till hands för vägledning och konsultation i frågor som rör klimatet i Sverige och internationellt.

Väderdata och statistik

- Vi skapar en lösning utifrån dina behov
Vi hjälper dig med urval, tolkning och bearbetning av väder- och vattendata för ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Vindrosor

- grafisk presentation av vindförhållanden
En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna vid en väderstation, och hur ofta olika vindhastigheter har uppmätts.

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

- känn till klimatförhållandena på platsen
För att kunna dimensionera, placera och skydda känslig utrustning krävs kunskap om hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden.

Analysera hur din försäljning påverkas av vädret

Få bättre affärer med insikt om vädret.Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Återkomsttider för extremt väder

- beräkna sannolikhet och risk
Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Förenkla skadehanteringen vid försäkringsärenden

- mer än bara väder
Försäkringsväder ger er snabb tillgång till nödvändig information

Väderdata och statistik

- Vi skapar en lösning utifrån dina behov
Vi hjälper dig med urval, tolkning och bearbetning av väder- och vattendata för ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Vindrosor

- grafisk presentation av vindförhållanden
En vindros ger en överblick av de dominerande vindriktningarna vid en väderstation, och hur ofta olika vindhastigheter har uppmätts.

Skydda väderkänslig teknisk utrustning

- känn till klimatförhållandena på platsen
För att kunna dimensionera, placera och skydda känslig utrustning krävs kunskap om hur klimatet förhåller sig där utrustningen används eller fraktas, idag och i framtiden.

Analysera hur din försäljning påverkas av vädret

Få bättre affärer med insikt om vädret.Vi hjälper dig att hitta samband mellan vädret och din verksamhet och hur du kan använda vädret för att öka din försäljning.

Återkomsttider för extremt väder

- beräkna sannolikhet och risk
Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Flöden och vattenstånd

- dimensionera infrastruktur vid vattendrag
Beräkna extrema flöden och nivåer till projekteringsunderlag, utifrån historiska data och framtida klimatscenarier.

Vattenbalans med avdunstning för deponier

- uppfyll de nya lagkraven
Prenumerera på uppgifter om vattenbalans och avdunstning för att uppfylla Naturvårdsverkets nya krav.

Förenkla skadehanteringen vid försäkringsärenden

- mer än bara väder
Försäkringsväder ger er snabb tillgång till nödvändig information