Flyg

Flygvädertjänsten inom SMHI bidrar till att flygtrafiken i Sverige kan bedrivas säkert och effektivt. Dygnet runt, året runt utfärdar SMHIs meteorologer i Upplands Väsby prognoser och varningar för hela Sveriges luftrum och för alla öppna trafikflygplatser. Med hjälp av observationer från marken, satellit- och radarbilder samt numeriska prognosmodeller gör meteorologen ständiga bedömningar av flygvädret för de närmaste timmarna.

TAF och METAR

- flygplatsprognoser och observationer i Sverige
En viktig del av planeringsunderlaget för flyget utgörs av observationer och detaljerade prognoser.

NSWC

- aktuellt flygväder för norden
Nordic Significant Weather Chart är en översikt över flygvädret i Sverige och angränsande länder, gällande för en bestämd tidpunkt.

VFR-kartor

- planeringsunderlag för allmänflyget
För satt underlätta planering av din flygrutt erbjuder SMHI automatiskt genererade nulägeskartor och prognoskartor.

Snö och halkprognoser

- för flygplatser och flygtrafiktjänst
Utifrån varje flygplats speciella behov kan vi skräddarsy prognoser för snöröjning och halkbekämpning.

Vindprognoser

- för flygplatser och flygtrafiktjänst
SMHI uför vindprognoser på önskade nivåer vid önskad tidpunkt för flygplatser och flygtrafiktjänst.

Utbildning inom flygväder och flygvädertjänst

- för alla med intresse av flygväder, stora flygbolag eller små flygklubbar
SMHI har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

TAF och METAR

- flygplatsprognoser och observationer i Sverige
En viktig del av planeringsunderlaget för flyget utgörs av observationer och detaljerade prognoser.

NSWC

- aktuellt flygväder för norden
Nordic Significant Weather Chart är en översikt över flygvädret i Sverige och angränsande länder, gällande för en bestämd tidpunkt.

VFR-kartor

- planeringsunderlag för allmänflyget
För satt underlätta planering av din flygrutt erbjuder SMHI automatiskt genererade nulägeskartor och prognoskartor.

Snö och halkprognoser

- för flygplatser och flygtrafiktjänst
Utifrån varje flygplats speciella behov kan vi skräddarsy prognoser för snöröjning och halkbekämpning.

Vindprognoser

- för flygplatser och flygtrafiktjänst
SMHI uför vindprognoser på önskade nivåer vid önskad tidpunkt för flygplatser och flygtrafiktjänst.

Utbildning inom flygväder och flygvädertjänst

- för alla med intresse av flygväder, stora flygbolag eller små flygklubbar
SMHI har ett stort antal kunniga meteorologer och erfarna väderobservatörer som är specialiserade på flygväder och flygvädertjänst och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

Lär dig mer

Flyg

Läs mer om Flygvädertjänst och om SMHIs unika samarbete med övriga Nordiska länder.