Bygg och infrastruktur

Arbetar du med planering av byggnation? Projekterar du där det blåser, nära vattendrag eller kanske till och med i vattnet? Vi kombinerar mer än 100 års erfarenhet av mätning med kompetens inom modellering av vind, vatten, vågor, strömmar och klimat. Vi ger dig förutsättningarna för ditt projekt, för både idag och för framtiden.

Fler tjänster inom bygg och infrastruktur

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Fler tjänster inom bygg och infrastruktur

Kontakt

Vi kontaktar dig gärna

Andra intressanta tjänster

Istillväxt på konstruktioner

Vi gör både utredningar och nedisningsprognoser.

Istillväxt på konstruktioner

Vi gör både utredningar och nedisningsprognoser.

Forskning inom bygg och infrastruktur

Mistra Swecia

Ett forskningsprogram om hur klimatförändringar, ekonomi, effekter och anpassning hänger ihop globalt, regionalt och lokalt.

Sudplan

Projektet Sudplan betyder syftar till att utveckla ett webb-baserat verktyg för att stödja beslut inom långsiktig stadsplanering  för klimatanpassning.

Hydroimpacts 2.0

Hydrologiska klimateffektstudier har en nyckelroll vid analys och planering inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom vatten- och energiförsörjning, säkerhet och miljö.

Mistra Swecia

Ett forskningsprogram om hur klimatförändringar, ekonomi, effekter och anpassning hänger ihop globalt, regionalt och lokalt.

Sudplan

Projektet Sudplan betyder syftar till att utveckla ett webb-baserat verktyg för att stödja beslut inom långsiktig stadsplanering  för klimatanpassning.

Hydroimpacts 2.0

Hydrologiska klimateffektstudier har en nyckelroll vid analys och planering inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom vatten- och energiförsörjning, säkerhet och miljö.