Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHI hjälper IKEA med klimatstatistik för hela världen

SMHI har på uppdrag av IKEA tagit fram temperatur- och fuktighetsstatistik både för IKEAs nuvarande marknadsregioner och för områden som ses som potentiella marknader i framtiden. Något som ska hjälpa den svenska möbeljätten att bygga produkter som passar världens olika klimat. 

Senast uppdaterad:

Bättre prognostjänst bidrar till ökad flygsäkerhet

Nu finns en förbättrad prognostjänst för alla som flyger på låg höjd, under cirka 4 000 meter. Tjänsten ger piloter en bättre visualisering av väderutvecklingen. SMHI har utvecklat tjänsten i samarbete med danska kollegor. 
 

Senast uppdaterad:

Viktigt underlag för att jobba med luftkvalitet i Halmstads kommun

På uppdrag av Halmstads kommun har SMHI utfört en kartläggning av halter av partiklar och kväveoxid i utomhusluften i tätorten. Kartläggningen ger kommunen en tydlig bild av läget och ett gediget underlag för att fortsätta arbetet med att förbättra luftkvaliteten.

Senast uppdaterad:

Nu blir det enklare för kommuner att kontrollera luftkvalitet

Höga halter av luftföroreningar i utomhusluft är ett problem i flera svenska kommuner. Nu lanserar SMHI en förbättrad och mer lättanvänd version av luftkvalitetssystemet SIMAIR. Med hjälp av verktyget kan kommuner, luftvårdsförbund och myndigheter på ett kostnadseffektivt sätt utvärdera …

Senast uppdaterad:

Ny vädertjänst varnar evenemang för extremväder

Nu lanseras SMHI Evenemangsväder i en ny paketering med larmtjänst. Tjänsten specialanpassas efter kundens önskemål och behov för att tidigt kunna varna för väderlägen som kan vara känsliga för olika typer av evenemang.

Senast uppdaterad:

Viktigt med mer kunskap om klimatet för energisektorn

Sol- och vindkraft växer i Europa och utgör en växande andel av energiproduktionen. Därmed blir information om klimatet allt viktigare. Det handlar även om risker för extremväder som kan påverka elöverföring och offshore-verksamhet. Nu ska SMHI bidra till ökad kunskap om klimatet. Under två års tid …

Senast uppdaterad:

SMHI ny datavärd för luftkvalitetsdata

Nu tar SMHI över det nationella datavärdskapet för luftkvalitet. SMHI ska ta emot, lagra och publicera luftmiljödata från främst kommuner, länsstyrelser och nationella aktörer som gör mätningar. I datavärdskapet ingår också att rapportera svensk luftkvalitetsdata till EU.

Senast uppdaterad:

Våghöjdsdatabas ger underlag för klassning av inre vattenvägar

SMHI har med beräkningsmodellen SWAN tagit fram en databas med våghöjder längs Sveriges kuststräckor. Databasen ska användas för att undersöka om vissa kuststräckor i Sverige kan klassas som inre vattenvägar.

Senast uppdaterad:

Skräddarsydd koll på vattnet

När vårfloden kommer fylls våra vattendrag på och flödena kan bli höga. Det som blir en tillgång för vattenkraftindustrin kan samtidigt innebära bekymmer med översvämningar på utsatta platser. Med SMHIs förbättrade webbsystem får man snabbt och enkelt koll på vattenläget.

Senast uppdaterad:

Klimatanpassade tillrinningsserier

Svenska Kraftnät har efterfrågat ett beslutsunderlag för att kunna avgöra framtida behov av utbyggnad av stamnätet kopplat till vattenkraftsproduktion. SMHI har stöttat genom att utföra beräkningar och levererade klimatanpassade tillrinningsserier för Sverige och Norge specialanpassat för att …

Senast uppdaterad:

År

Månad