Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd angående projekt Ostlänken och delsträckan Sjösa-Skavsta

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/916/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 24 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ny öppningsbar bro, väg 263 Erikssund, Upplands-Bro och Sigtuna kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/897/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 maj 2017
Senast uppdaterad:

Vägplan för Förstärkningsåtgärder av väg 810 genom Vuollerim centrum i Jokkmokks kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/679/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanana, delen Kringlan – Ljusne i Söderhamns kommun, och Gävle kommun, Gävleborgs län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/955/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan från gasledningsprojektet Nord Stream 2 AG enligt Esbokonventionen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/862/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Remiss av ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen, m.m.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2024/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartement
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/600/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

E4 Förbifart Stockholm - Samråd gällande vattenverksamhet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/978/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för Råneå, Luleå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/893/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Norrbottens län
Besvarad datum: 11 maj 2017
Senast uppdaterad:

Samråd om förslag till lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/881/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län/Arjeplogs kommun
Besvarad datum: 10 maj 2017
Senast uppdaterad: