Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ombyggnad av E18 delen Köping - Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/115/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 1 februari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd om förslag till kommuntäckande översiktsplan, Översiktsplan 2018, Kiruna kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2542/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 23 januari 2018
Senast uppdaterad:

Granskning av Detaljplan för Seaside Björkö, del 1:110 och 1:111, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2536/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 19 januari 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2470/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 18 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående översiktsplan för Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2292/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 17 januari 2018
Senast uppdaterad:

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1364/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge
Besvarad datum: 12 januari 2018
Senast uppdaterad:

Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2158/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 10 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd angående ytvattenuttag från Mörrumsån för allmän reservvattentäkt

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2417/10.1
Departement/Myndighet : Karlshamns kommun
Besvarad datum: 8 januari 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2167/10.1
Departement/Myndighet : Oskarshamns kommun
Besvarad datum: 8 januari 2018
Senast uppdaterad:

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Piteå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2247/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbotten
Besvarad datum: 20 december 2017
Senast uppdaterad: