Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/944/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 16 augusti 2016
Senast uppdaterad:

Samråd för vattenverksamhet i samband med utbyggnad av Pampushamnen i Norrköpings hamn

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1013/10.1
Departement/Myndighet : Norrköpings Hamn AB
Besvarad datum: 6 juli 2016
Senast uppdaterad:

Ombyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund, mötesfri landsväg i Staffanstorps kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016-1295/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 23 juni 2016
Senast uppdaterad:

Yttrande över regeringens skrivelse ”Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1086/10.1
Departement/Myndighet : Utrikesdepartementet
Besvarad datum: 21 juni 2016
Senast uppdaterad:

Samrådshandling, val av planskilda vägkorsningar för dubbelspår i Godegård, Jakobshyttan – Degerön, Motala kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1045/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 9 juni 2016
Senast uppdaterad:

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/564/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 9 juni 2016
Senast uppdaterad:

Ombyggnad av Lommabanan, delen mötesspår i Stävie, Kävlinge och Lomma Kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1124/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 8 juni 2016
Senast uppdaterad:

Samråd angående tillståndsansökan enligt miljöbalken för Tagenes avfallsanläggning i Göteborg

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1055/10.1
Departement/Myndighet : Renova Miljö AB
Besvarad datum: 8 juni 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utläggning av två stycken 132 kV sjökabelförband på svensk kontinentalsockel i Öresund, inom Helsingborgs kommun, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1023/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad datum: 3 juni 2016
Senast uppdaterad:

Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/463/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 31 maj 2016
Senast uppdaterad: