Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort, Ljusdals kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1444/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Gävleborg
Besvarad datum: 8 augusti 2017
Senast uppdaterad:

Samråd angående projekt Ostlänken och delsträckan Skavsta - Stavsjö

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1189/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 juli 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av vägarna 590 och 968 i Gammelstads kyrkstad i Luleå kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1298/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 6 juli 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ansökan om tillstånd till flytt av råvattenintag i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1307/10.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum: 6 juli 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av väg 136 Ottenby – Borgholm, delen Rälla – Ekerum i Borgholms kommun, Kalmar län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1219/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 30 juni 2017
Senast uppdaterad:

Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1192/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 30 juni 2017
Senast uppdaterad:

Remiss gällande internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 3 om flygvädertjänst och följdändringar i Annex 15, PANS-ABC och PANS-ATM

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1334/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 22 juni 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från MölnDala Fastighets AB och Mölndals kommun om tillstånd till vattenverksamhet för flytt och ombyggnad av betongåränna och anläggande av ”bypassrör” m.m. i Forsåker, Mölndals kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1191/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 22 juni 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1144/10.1
Departement/Myndighet : Strålsäkerhetsmyndigheten
Besvarad datum: 21 juni 2017
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för anläggning av ny öppningsbar bro, väg 841 Stäket, Upplands-Bro och Järfälla kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/1210/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 juni 2017
Senast uppdaterad: