Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Vägplan för anläggande och ombyggnad av väg 222 Skurubron i Nacka kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2175/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Vägplan för anläggning/ombyggnad av väg 87/323/723, infart till Hammarstrand samt anläggande av gång- och cykelväg mellan väg 87 och bron över Indalsälven i Ragunda, kommun Jämtlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Informationsansvar enligt Inspiredirektivet; ändringar i EU-förordning
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1735/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 17 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Ansökan enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln avseende undersökningar av svensk kontinentalsockel i Östersjön
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2138/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad datum: 16 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Genomförandeutredningens delbetänkande En lag om upphandling av koncessioner SOU 2014:69
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1881/10.1
Departement/Myndighet : Socialdepartementet
Besvarad datum: 16 December 2014
Senast uppdaterad: 19 december 2014
Samrådsunderlag gällande tillståndsansökan för byggnation av ny bro till Hågestaön, Sollefteå
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2230/10.1
Departement/Myndighet : WSP Envionmental
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2106/10.1
Departement/Myndighet : Stockholms läns landsting
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Regional vattenförsörjningsplan Jönköpings län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2075/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jönköpings län
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Samråd om vattenverksamhet – Inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med reinvestering av Getingmidjan, järnvägsförbindelsen mellan Stockholms södra och Stockholms central
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 10 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
Förläggning av två stycken 132 kV kabelförband mellan Helsingör (Danmark) och Helsingborg (Sverige), svenska delen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2158/10.1
Departement/Myndighet : ÅF Industry (E.ON Elnät Sverige AB)
Besvarad datum: 9 December 2014
Senast uppdaterad: 12 december 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa