Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Förslag till Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) i Trelleborgs kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1312/10.1
Departement/Myndighet : Trelleborgs kommun
Besvarad datum: 30 September 2014
Senast uppdaterad: 30 september 2014
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2014-XX) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1319/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 26 September 2014
Senast uppdaterad: 26 september 2014
Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1320/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 22 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
Vägledning för kraftigt modifierade vatten samt vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1398/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 22 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Gotland Lärbro Stora Vikers 1:94, Klinthagen samt till bortledande av yt- och grundvatten m.m.
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1054/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 22 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
Fortum Generation AB angående Sunnerstaholms kraftverk avseende ändrade regleringsbestämmelser för Voxsjön m.m.
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1464/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 12 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
Stockholms Hamn AB angående anläggande och drift av hamn vid Norvikudden
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2012/1850/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 12 September 2014
Senast uppdaterad: 12 september 2014
Förslag till vägplan för anläggande av gång- och cykelväg längs väg 323, sträckan mellan väg 87 och Indalsälven samt ombyggnad av korsningen väg 87/323 i Hammarstrand, Ragunda, kommun Jämtlands län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/516/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 9 September 2014
Senast uppdaterad: 9 september 2014
Införande av stationsregister för miljöövervakning – Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1357/10.1
Departement/Myndighet : SWECO Position AB
Besvarad datum: 8 September 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2014
Inför tillåtlighetsprövning av Ostlänken, en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1063/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 8 September 2014
Senast uppdaterad: 8 september 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa