Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Preliminär Sjögeografisk/ Sjömätningsplan 2016 - 2020
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/216/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 12 February 2016
Senast uppdaterad:
Samråd om framtagen miljökonsekvensbeskrivning för en dansk vindkraftspark på Kriegers Flak
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2609/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 5 February 2016
Senast uppdaterad:
Samråd avseende utbyte av Tingshusbron
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/84/10.1
Departement/Myndighet : Tranås kommun
Besvarad datum: 4 February 2016
Senast uppdaterad:
Förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2556/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 28 January 2016
Senast uppdaterad:
En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2171/10.1
Departement/Myndighet : Utbildningsdepartementet
Besvarad datum: 27 January 2016
Senast uppdaterad:
Underrättelse från Polen i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, gällande kärnkraftverk i norra Polen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2527/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 27 January 2016
Senast uppdaterad:
Remiss avseende Genomförandeutredningens delbetänkande - En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2083/10.1
Departement/Myndighet : Finansdepartementet
Besvarad datum: 18 December 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om dumpning av muddermassor vid muddringsarbeten - Småbåtshamn Tranevikens Samfällighetsförening
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2451/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götaland
Besvarad datum: 18 December 2015
Senast uppdaterad:
Tillstånd till motorsportanläggning m.m. Prövotidsredovisning från Aros Racetrack Development Aktiebolag
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2179/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 17 December 2015
Senast uppdaterad:
Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av E18, Arninge bytespunkt/resecentrum i Täby och Österåkers kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/2319/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 December 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa
 
 
statistics logger