Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd för provborrning 10/4-1 Zeppelin i Nordsjön
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/624/10.1
Departement/Myndighet : Miljødirektoratet, Norge
Besvarad datum: 15 April 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd att anlägga, bibehålla och ta i drift ett nytt kraftverk m.m. (Sunnerstaholms kraftverk) vid Voxsjöns östra strand i Finnviken, Bollnäs kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1464/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 15 April 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för bortledning av ytvatten för jordbruksbevattning ur Helge å och Bivarödsån, Östra Göinge kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/714/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 14 April 2015
Senast uppdaterad:
Angående överklagande av Länsstyrelsen i Norrbottens beslut, anmälan om vattenverksamhet, muddring av inseglingsränna, Piteå Jävre S:10
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/713/10/1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 14 April 2015
Senast uppdaterad:
Vindkraft i Lycksele kommun, tillägg till översiktsplan
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/579/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västerbotten
Besvarad datum: 7 April 2015
Senast uppdaterad:
Finskt åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt Esbokonventionens protokoll
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/206/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 2 April 2015
Senast uppdaterad:
Förslag till Överenskommelse om Planeringskatalogen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/479/10.1
Departement/Myndighet : Boverket
Besvarad datum: 2 April 2015
Senast uppdaterad:
Utbyggnad av Ullevileden – kompletterande samråd om tillstånd för vattenverksamhet
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/1389/10.1
Departement/Myndighet : Linköpings kommun
Besvarad datum: 24 March 2015
Senast uppdaterad:
Samråd för planering av ombyggnad av E4, Ljungby-Toftanäs i Ljungby kommun, Kronobergs län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/424/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 24 March 2015
Senast uppdaterad:
Överklagande av Länsstyrelsen Norrbottens beslut avseende muddring vid fastigheten Kalix Vallen 1:13
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/555/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 20 March 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa