Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd för rivning av befintlig bro samt uppförande av ny bro över Fyrisån i Flottsund, Uppsala och Knivsta kommuner
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1725/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 21 October 2014
Senast uppdaterad: 21 oktober 2014
Granskning av vägplan för ombyggnad av Riksväg 70, delen Smedjebacksvägen - Gyllenhemsvägen i Borlänge kommun, Dalarnas län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/1754/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 October 2014
Senast uppdaterad: 21 oktober 2014
Gång- och cykelväg utmed väg 610 delen Steninge-Stensjö, Halmstad och Falkenbergs kommuner, Hallands län, samt utmed vägar 735 och 768 delen Stranninge-Ås, Falkenbergs och Varbergs kommuner
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1869/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 October 2014
Senast uppdaterad: 21 oktober 2014
Fortsatt morän- och bergbrytning på fastigheten Hultsfred 3:142, Hultsfreds kommun, Kalmar län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1722/10.1
Departement/Myndighet : Öländsk Kalkstensprojekt
Besvarad datum: 16 October 2014
Senast uppdaterad: 16 oktober 2014
Ansökan från Ängelholms kommun om tillstånd m.m. till kommunal vattentäkt på fastigheten Rössjöholm 2:1, Ängelholms kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1657/10.1
Departement/Myndighet : Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 7 October 2014
Senast uppdaterad: 7 oktober 2014
Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1362/10.1
Departement/Myndighet : Socialdeparetementet
Besvarad datum: 1 October 2014
Senast uppdaterad: 8 oktober 2014
Förslag till Vatten- och Avloppsplan (VA-plan) i Trelleborgs kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1312/10.1
Departement/Myndighet : Trelleborgs kommun
Besvarad datum: 30 September 2014
Senast uppdaterad: 30 september 2014
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2014-XX) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1319/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 26 September 2014
Senast uppdaterad: 26 september 2014
Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1320/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 22 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
Vägledning för kraftigt modifierade vatten samt vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1398/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 22 September 2014
Senast uppdaterad: 24 september 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa