Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Tydligare redovisning av vinterleder i Fjällkartan
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/1004/10.1
Departement/Myndighet : Lantmäteriet
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Nationell strategi för sjöövervakning
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/867/10.1
Departement/Myndighet : Kustbevakningen
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Ny nationell geodatastrategi
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/849/10.1
Departement/Myndighet : Geodatasekretariatet
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen för anläggande och drift av sjö- och markkabelförband mellan Laröd (Helsingborg) och territorialgränsen mot Danmark
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/549/10.1
Departement/Myndighet : Energimarknadsinspektionen
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Åkers kanal, Österåkers kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/765/10.1
Departement/Myndighet : Österåkers kommun
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Samråd enligt Sevesolagen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/917/10.1
Departement/Myndighet : Norcarb Engineered Carbons AB
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/770/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Forsby kraftverk – Samrådsunderlag för ansökan om tillstånd för vattenkraftverk i Svartån, Västerås kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/771/10.1
Departement/Myndighet : Norconsult AB
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Förstärkningsåtgärd av väg 810 genom Vuollerim centrum i Jokkmokks kommun, Norrbottens län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/679/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad:
Utrivning av dammbyggnad, Sågdammen i Svärdsjöån, Falu kommun
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/640/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum:
Publicerad: Senast uppdaterad: