Menu
 

Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Sveriges handlingsplan för oljeskadeskydd
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1558/10.1
Departement/Myndighet : MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Besvarad datum: 6 October 2015
Senast uppdaterad:
Boliden Bergsöe AB i Landskrona – Samråd enligt Sevesolagen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1688/10.1
Departement/Myndighet : Boliden Bergsöe AB
Besvarad datum: 29 September 2015
Senast uppdaterad:
Delbetänkandet Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SoU 2015:51)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1386/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 22 September 2015
Senast uppdaterad:
Statement on Consultation according to the Espoo Convention Protocol on the Programme of Measures for the Marine Protection of the German Parts of the North Sea and the Baltic Sea
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1127/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 3 September 2015
Senast uppdaterad:
Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, Norra Masthugget, Järnvågen
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1598/10.1
Departement/Myndighet : Älvstranden Utveckling AB
Besvarad datum: 1 September 2015
Senast uppdaterad:
Vattenverksamhet i Bällstaån inom Bromstens industriområde, Spånga
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2012/1376/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 1 September 2015
Senast uppdaterad:
Betänkandet av Havsgränsutredningen, Gränser i havet (SOU 2015:10)
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/884/10.1
Departement/Myndighet : Utrikesdepartementet
Besvarad datum: 18 August 2015
Senast uppdaterad:
Förslag till ID-sättning av vattenförvaltningens grundläggande information
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/846/10.1
Departement/Myndighet : Havs- och vattenmyndigheten
Besvarad datum: 23 June 2015
Senast uppdaterad:
Ansökan om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av en bro, Lilla Lidingöbron
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/985/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 18 June 2015
Senast uppdaterad:
Samrådsremiss för lokalisering av anläggningen Umeåprojektet – Västra länken i Umeå Kommun, Västerbottens län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2015/1194/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 June 2015
Senast uppdaterad:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa
 
 
statistics logger