Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd av ny översiktsplan för Ängelholms kommun, översiktsplan 2035
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1520/10.1
Departement/Myndighet : Ängelholms kommun
Besvarad datum: 20 November 2014
Senast uppdaterad: 20 november 2014
Promemoria – Genomförande av offshoredirektivet
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1718/10.1
Departement/Myndighet : Näringsdepartementet
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet - utplacering av nya och omdisponering av befintliga bryggsektioner vid Upplands Väsby Båtsällskaps småbåtshamn
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1913/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Ansökan om bygdeavgiftsmedel avseende fastigheten Storsele 1:85 i Vilhelmina
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1946/10.1
Departement/Myndighet : Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Besvarad datum: 19 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Samrådsunderlag om tillstånd för vattenverksamhet för Lilla Lidingöbron
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2013/2112/10.1
Departement/Myndighet : Lidingö Stad
Besvarad datum: 14 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Naturvårdsstrategi för Skåne län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1681/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Skåne
Besvarad datum: 14 November 2014
Senast uppdaterad: 19 november 2014
Ansökan om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott samt anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin vid Brickagruvan, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1363/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 13 November 2014
Senast uppdaterad: 13 november 2014
Ansökan om förlängning av arbetstid, Slite hamn, Region Gotland
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2055/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 13 November 2014
Senast uppdaterad: 13 november 2014
Ansökan om förlängning av arbetstid, Visby hamn, Region Gotland
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/2054/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 13 November 2014
Senast uppdaterad: 13 november 2014
Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning
Typ: Remissvar
Diarienummer : 2014/1778/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Hallands län
Besvarad datum: 6 November 2014
Senast uppdaterad: 13 november 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa