Nyhetsarkiv

Så bidrar SMHI till genomförandet av Östersjöstrategin

OceanografiKlimat

SMHI har en viktig roll för att EU:s Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs i en årlig rapport till regeringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt och roligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information. I ett Skapande skola-projekt får barn vara med och utveckla lösningar på framtidens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2019 - Rekordhettan i Australien fortsatte

Meteorologi

Januari 2019 var globalt sett den fjärde varmaste januarimånaden. Rapporter om rekordvärme kom från bland annat Australien och Chile. Men det fanns även inslag av kallare väder än normalt, till exempel i delar av både Arktis och Antarktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO bekräftar att de fyra senaste åren är de fyra varmaste som uppmätts

Klimat

De fyra senaste åren är de varmaste som uppmätts enligt en sammanställning från världsmeteorologiorganisationen WMO. Det är ett tydligt tecken på en fortsatt långsiktig klimatförändring orsakad av höga halter av växthusgaser i atmosfären.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på energimässa i Tyskland

Nästa vecka är SMHIs experter på stor internationell energi-mässa i tyska Essen. Vi kommer att visa SMHI Hydro som ger vattenkraftindustrin skräddarsydd information om tillgång på vatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och norska väderinstitutet saminvesterar i ny superdator

MeteorologiOceanografi

Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i vårt unika samarbete. För första gången investerar vi en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn är ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2019 - Två stormar och kalla nätter

MeteorologiKlimat

År 2019 började med storm. Redan på nyårsdagen kom stormen Alfrida. Några dagar senare kom stormen Jan med orkanstyrka i fjällen. Det blev många kalla nätter i norr i slutet av månaden. Nio dygn i rad uppmättes temperaturer till under -30°.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökat behov av SMHIs beslutsunderlag när klimatet förändras

I dagarna levererar SMHI en handlingsplan för klimatanpassning av SMHIs verksamhet, till Miljödepartementet. I handlingsplanen lyfter myndigheten tre fokusområden, som är viktiga för SMHI att fortsätta utveckla för att möta kommande klimatförändringar och samhällets behov av beslutsunderlag. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Byte till enhetligt referenssystem gör det enklare att förebygga översvämning och grundstötning

Oceanografi

Den 3 juni går SMHI över till att använda Rikets höjdsystem 2000 som referenssystem för oceanografiska prognoser, observationer och varningar. Övergången är ett steg mot enhetliga referenssystem på nationell nivå och innebär bland annat justerade varningsgränser för höga och låga vattenstånd.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad