Nyhetsarkiv

Enklare att använda SMHIs öppna data

Använder du SMHIs öppna data? Nu släpps betaversionen av SMHIs tjänst Utforskaren öppna data. Tjänstens gränssnitt har uppdaterats med fokus på förenklad åtkomst av SMHIs öppna data. Passa på att lämna dina synpunkter inför den fortsatta utvecklingen!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lathunden 2.0 – nylansering av verktyg för klimatanpassning

Klimat

Lathunden för klimatanpassning, som har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samarbete med kommuner och länsstyrelser, lanserades för första gången våren 2018. Nu har verktyget förbättrats och utökats – allt för att ytterligare förenkla kommunernas arbete med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2018 - Brittsommar och värmerekord

MeteorologiKlimat

Det som utmärkte årets oktobermånad var framförallt värmen som infann sig i mitten av månaden. Perioden med ”Brittsommardagar” var både relativt långvarig, och innehöll framförallt några dagar med riktigt höga temperaturer och nya rekord den 11-15 oktober. Under början och slutet av månaden rådde …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kraftsamling för klimatanpassning vid nordisk konferens

folkskara vid postrar

Ett förändrat klimat påverkar oss alla och vi måste göra något åt det. Budskapet var tydligt efter den nordiska konferensen om klimatanpassning, Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Mötet samlade drygt 400 deltagare från kommuner, regioner, företag, forskning och nationella myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya data möjliggör bättre analyser av klimatförändringen

Klimat

Nu finns nya högupplösta klimatdata som är fria att ladda ned. Klimatdatabasen omfattar hela Europa från år 1961 och framåt. Den nya klimatdatan lämpar sig väl för forskning och utveckling av nya klimattjänster på regional nivå. Den 20 november anordnas en workshop i Toulouse för alla som vill …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallskartering minskar översvämningsrisk

Klimat

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning eftersom vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordisk konferens lyfter lösningar för klimatanpassning

Klimat

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimat-anpassning, ”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gårdsspecifika prognoser utvärderas för att undvika markpackning

SMHI testar nu ett koncept som ska hjälpa lantbrukare att undvika markpackning. Markpackning innebär att porer i marken pressas samman när tunga jordbruksmaskiner kör på marken. Komprimerad jord innebär risk för mindre tillväxt och därmed minskad skörd, men också ökad bildning av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det vi gör nu är viktigt för framtidens klimat

Klimat

IPCC och SMHI sänder live från konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 24 oktober 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny inblick i snabba skiften med uppgraderad teknik

Oceanografi

Havet, som vanligtvis upplevs som trögt och svårt att påverka, kan agera förvånansvärt livligt om förutsättningarna är de rätta. Nu kan till exempel sjösprång, då vattennivån hastigt stiger och sedan sjunker, fångas bättre tack vare ny mätteknik med minutupplösning.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad