Nyhetsarkiv

Nytt verktyg ska underlätta klimatanpassning i kommuner

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. Tillsammans med tjugotalet kommuner och länsstyrelser utvecklar nu SMHI en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimat och utsläpp av näringsämnen utmanar miljön i Östersjön

Övergödning, algblomning och döda bottnar. Miljön i Östersjön är redan idag utsatt och ett förändrat klimat påverkar havet ytterligare. Gemensamt arbete kan dock vända utvecklingen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2017 - Mild och torr men nederbördsrik i fjällen

Vintern 2017 blev som helhet precis som de tre föregående vintrarna en mild eller mycket mild historia i hela Sverige. Denna var också torr eller mycket torr i stora delar av landet. För stora delar av Norrlandsfjällen blev det dock en nederbördsrik vinter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2017 - Mildväder och i norr värmerekord

Högtrycken dominerade en stor del av månaden tillsammans med mildluften. Detta gav några nya temperaturrekord längst i norr. När lågtrycken väl bröt igenom fick vi en del snö och regn, som på många håll gav ishalka. I större delen av landet fick vi ändå mindre nederbörd än normalt, det var främst i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Det blev ett stort intresse när SMHI nyligen utlyste pengar för klimatanpassning. Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning.
 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny vågboj ska göra arbetslivet säkrare

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finns ett stort raffinaderi och en mängd lastbåtar med lotsbehov trafikerar farleden.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för översvämningsrisk i städer utvecklas

Ett förändrat klimat kan komma att ge fler kraftiga skyfall över Sverige. Nu utvecklar forskare på SMHI flödesprognoser som visar risk för översvämning i stadsmiljöer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg kan nu med hjälp av nya typer av lantbruksmaskiner minska riskerna vid blöta förhållanden. Vi beskriver lösningen i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt syrebrist i Östersjön, men inflöden har gett effekt

En ny positiv trend är att de små och medelstora inflödena av syrerikt vatten till Östersjön har ökat sedan 2014. Om denna utveckling fortsätter är det mycket positivt för Östersjön och chanserna är goda att utbredningen av syrefria och syrefattiga områden minskar på sikt. Hittills har inflödena …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2017 - Bister kyla i Centraleuropa

Medan Nordeuropa fick en mild månad var det bistert kallt i stora delar av Centraluropa. I bland annat Serbien och Schweiz får man gå tillbaka flera decennier för att finna en ännu kallare januarimånad. Havsisens utbredning var rekordlåg under hela månaden kring Antarktis och i princip under hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad