Vågboj Läsö Ost

Stationstyp: Vågboj
Stationsnummer: 33011
Stationsid: LasoOstWR
Stationsnamn: Läsö Ost WR
Latitude: 57.2167
Longitude: 11.5667
Observationsperiod: 2006
Status: Nedlagd
Parametrar:
Signifikant våghöjd
Maximal våghöjd
Medelvågperiod
Peakvågperiod
Peakvågriktning
Havstemperatur (0,5 m)