Kartläggning av cyanobakterieblomningar från satellit

Sedan 2002 bedriver SMHI översiktlig kartering av cyanobakterieblomningar i Östersjön. Blomningarna kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan. Kartor som visar blomningarnas utbredning publiceras dagligen på smhi.se/algsituationen under sommaren.

Kartan visar områden där blomning har detekterats ur satellitdata. En misstänkt blomning som är otydlig eller svår att se på grund av att den befinner sig under ytan definieras som "Risk för ytansamling", medan "Ytansamling" definierar de områden där blomningen har koncentrerats på ytan. Områden där moln skymmer sikten visas med grå färg och områden där satellitdata saknas betecknas med svart.

Algsituationen 24 juli 2018
Algsituationen den 24 juli 2018.

Eftersom cyanobakterieblomningar inte är synliga från rymden om moln skymmer satellitens sikt, presenteras också en sammanställning av de senaste 7 dagarna under fliken "Veckosammanställning". Kartan visar för varje område, hur många av de senaste 7 dagarna som cyanobakterieblomning observerats. Det är särskilt informativt då en blomning pågått en tid och området därefter blir täckt av moln. Chansen är då stor att algblomningen finns under molntäcket, men att den inte kan detekteras från satellit.

SMHI analyserar algsituationen med hjälp av satellitbilder

Algkartorna på SMHIs webbplats baseras främst på data från satelliterna NPP med sensorn VIIRS och EOS-Aqua med sensorn MODIS. Satelliternas passage över svenska havsområden varierar något och därför kan det ibland bli så att fullständig täckning av Östersjön saknas.

Sensorn OLCI
Sensorn OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) sitter på satelliterna Sentinel 3A och Sentinel 3B. På bilden visas Sentinel 3A. Källa: ESA

Satelliten passerar Östersjöregionen mitt på dagen. Bilderna blir tillgängliga senare på eftermiddagen och läggs då samman för att täcka nästan hela området. En rapport om algsituationen i Östersjöområdet tillsammans med de analyserade bilderna publiceras på SMHIs hemsida följande morgon. Om tillräckligt med satellitdata för att täcka Östersjöområdet kommer in tidigare under dagen publiceras dessa bilder under eftermiddagen.

Tidigare har SMHI också haft tillgång till ytterligare satellitdata från ESAs satellit, ENVISAT med sensorn MERIS. Tyvärr slutade den fungera under våren 2012.
 

Ytansamlingar av cyanobakterier
Ytansamlingar av cyanobakterier i Östersjön.

Vanliga frågor

Vad är det som syns från satelliten?

Satellitbilderna visar ungefär det man skulle se med ögat från rymden (ocean color). Alla färgskiftningar i havet är inte alger utan kan vara till exempel pollen eller uppblandat sediment. De blomningar som presenteras på smhi.se är tolkad av en expert.

Endast sådant som ansamlats vid eller nära ytan syns från satellit. Ytansamlingar av cyanobakterier kan ses, i satellitbilderna, som gulgröna, slingrande, områden på havsytan. Det är den höga reflektansen av algblomningarna som gör det är möjligt att detektera dem från satellit.

Kan satelliter se algblomningar genom moln eller i mörker?

Nej, åtminstone inte de satelliter som används av SMHI.

När börjar algblomningarna?

Starten för algblomningar styrs av vattentemperatur, väder och vind, därför är det svårt att uttala sig om när den börjar från år till år. Generellt brukar algblomningen börja i mitten av juni. Om det har varit stilla, lugnt och varmt väder så är chansen större att algblomningarna tar fart.

Är alger farliga, vågar jag bada?

Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns webbplats.