Tromber och fallvindar i Sverige 2015-

Tromber är kortvariga och småskaliga fenomen som sällan fångas av SMHIs ordinarie stationsnät. De flesta iakttagelser av tromber och närbesläktade företeelser görs av privatpersoner och når ibland inte alls SMHI. Tromber över obebodda områden kan förbli helt okända. Tack vare nya dokumentations- och kommunikationsmedia är det troligen numera ett större antal iakttagelser av tromber som blir allmänt kända. Men förmodligen finns fortfarande ett visst mörkertal när det gäller antalet tromber.

Här följer en sammanställning över kända tromber under år 2015.
I de fall det saknas fotodokumentation av själva tromben finns alltid en viss osäkerhet om det handlar om en äkta tromb eller mycket kraftiga vindbyar från bymoln.
Även om det finns fotodokumentation av den molnslang (tuba) som brukar förknippas med en äkta tromb, så saknas ofta verifierade rapporter om skador på marken eller tecken på att vatten sugits upp från en havsyta. Om en luftvirvel inte når ner till marken/havsytan så är tuba en bättre beteckning än tromb.

Tromber och fallvindar under år 2016

Trots det rätt kyliga vädret under våren så inleddes trombsäsongen ovanligt tidigt med en skånsk tromb den 23 april. Säsongens klart trombrikaste dygn var den 30 juli med minst fem olika trombiakttagelser från Skåne i söder till Dalarna i norr. Störst skador verkar ha drabbat ett skogsområde utanför Vrigstad i Småland under midsommardagen. I det fallet är det osäkert om det rör sig om en tromb eller fallvindar.

23 april En tromb iakttogs i Älleköpinge utanför Åhus i Skåne.

12 juni En tromb iakttogs i närheten av Halmstad.

25 juni I Oskarström i Halland knäcktes under midsommardagen en del träd och stolpar av en tromb eller möjligen kraftiga fallvindar från åskmoln.

26 juni En tromb knäckte 20-30 träd och slet av ett mindre tak i Södra Fjälla söder om Linköping.

2 juli En eller möjligen flera tromber iakttogs i Landskrona. Inga större skadeverkningar är kända.

10 juli En tromb (eller möjligen kraftiga fallvindar från bymoln) fällde ett antal träd över väg 49 mellan Varnhem och Skövde.

11 juli En, eller möjligen två, tromber drog fram i trakten av Sollentuna och Täby.

26 juli I Lundby sydost om Norrköping fälldes ett dussintal träd och några fastigheter skadades av en tromb eller eventuellt fallvindar i samband med en våldsam hagelskur.

29 juli Vid Bohuskusten iakttogs en eller eventuellt flera tromber.

30 juli Vid Mölle i Skåne iakttogs samtidigt två tromber över hav.

30 juli Vid Slimminge i sydöstra Skåne iakttogs flera tromber över land. Inga skador är kända och det är osäkert om mer än en eller två nådde ända ner till marken.

30 juli I trakten av Stigtomta och Nykyrka i Sörmland iakttogs en tromb. Inga skador är kända.

30 juli I Bingsjö i Dalarna fälldes ett tjugotal träd av en tromb.

30 juli Vid Tynningö i Stockholms skärgård välte en tromb grenar, tunga trädgårdsmöbler med mera.

2 augusti En tromb iakttogs ute till havs utanför Obbola i Västerbotten.

3 augusti En tromb drog fram (mestadels över vatten) vid Brändön utanför Luleå.

4 augusti En tromb iakttogs över Bråviken utanför Norrköping.

9 augusti I Pålberget nordväst om Piteå slet en tromb bort taket från en lekstuga och fällde enstaka träd.

3 september En tromb iakttogs över Storsjön i Gästrikland och den hann skada en fönsterruta i en stuga innan den upplöstes. Det är faktiskt inte första gången tromber iakttagits över Storsjön, utan det hände även den 9 juni 2014 och den 9 juni 2013. Men det är svårt att se någon annan förklaring än slumpen.

Fallvindar

3 juni I samband med en kallfrontspassage och åska förekom kraftiga fallvindar i området kring Kjula flygfält öster om Eskilstuna. En hangarbyggnad blåste sönder och cirka 700 kubikmeter skog fälldes. Regnet som föll täckte landningsbanan med ca 10 cm och det tog ca 20 minuter efter det att det slutat regna tills banan var fri från vatten.

25 juni Ett rätt stort antal träd fälldes i skog utanför Vrigstad i Småland. Att döma av bilder är det troligare att det rörde sig om kraftiga fallvindar från åskmoln snarare än en tromb.

1 juli I trakten av sjön Tisnaren på gränsen mellan Östergötland och Sörmland fälldes träd i ett par områden av några hundra meters längd. Att döma av trädens orientering rör det sig troligen om fallvindar och inte en tromb.

2 juli Norr om Uppsala fälldes drygt 20 träd i mycket kraftiga vindar i samband med åskväder.

29 september Kraftiga fallvindar (eller eventuellt en tromb) skapade en lång gata av kullblåsta träd vid Olerstäcken i Gnarp i norra Hälsingland.

Tromber och fallvindar under år 2015

Antalet rapporter om tromber och kraftiga fallvindar var relativt få under 2015. Det är förmodligen kopplat till det svala vädret under högsommaren och den förhållandevis låga åskaktiviteten.
Det enda fallet med mer omfattande skador verkar ha inträffat mellan Borlänge och Gagnef i Dalarna den 27 augusti. Förmodligen så rör det sig dock snarast om kraftiga fallvindar och inte en äkta tromb.
Den senaste iakttagelsen inträffade så pass sent på säsongen som den 13 november.

1 juni Samhällena Kattarp, Mörarp och Bårslöv i nordvästra Skåne berördes tidigt under morgonen av en tromb som endast verkar ha orsakat mindre skador.

18 juni En tromb iakttogs över vatten i Sankt Annas skärgård i Östergötland.

20 juni Under midsommardagen iakttogs en tromb över södra Öland. Inga skador är kända.

20 juni Även på Gotland iakttogs en tromb under midsommardagen. Inga skador är kända.

8 juli En tromb (eller eventuellt fallvindar från bymoln) fällde ett stort träd på Hertig Karls torg i Mariestad i Västergötland.

25 juli En tromb iakttogs över Storfjärden i Piteå skärgård.

25 juli En tromb iakttogs över Brändön och Örarna i skärgården utanför Luleå. Trots att tromben enligt bilder hade en för svenska förhållanden ovanligt stor diameter så finns inga rapporter om skador. Enligt uppgift iakttogs senare ytterligare en tromb i närheten av Luleå.

4 september Enligt observatören i Falsterbo hade där iakttagits två tromber över hav öster om stationen på förmiddagen den 4 september.

6 september Natten mellan den 5 och 6 fälldes ett hundratal träd på ön Revlingen i Stockholms skärgård av vad som förmodligen var en tromb eller fallvindar ur bymoln.

6 september En tromb observerades till havs utanför Arkösund i Östergötland.

Tromb utanför Arkösund
Tromb till havs utanför Arkösund den 6 september 2015. Foto Stig Edquist Förstora Bild

13 november I samband med åskväder som kom in från havet rapporterades en tromb ha passerat Munkeröds industriområde i Stenungsund och rivit med sig ett antal tomma containrar.

Fallvindar

27 augusti Väster om Borlänge fälldes uppskattningsvis cirka 10 000 kubikmeter skog i ett område mellan sjön Stora Länsan och Dalälven. Bland annat blockerades vägen mellan Lennheden och Bäsna av 30-40 träd. Av skadebilden att döma, med träden fällda åt samma håll i ett par olika stråk, så rör det sig troligen om fallvindar ur åskmoln och inte en äkta tromb. Även ett villaområde i Falun drabbades av trädfällning. Det är något osäkert om det rör sig om samma oväder.