Högsta månadsmedeltemperatur i maj

Maj är tillsammans med juni de enda månader då de i absoluta tal allra högsta månadsmedeltemperaturerna noterades redan på 1800-talet.

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i maj varierar från cirka 15 grader på en del håll i Götaland till cirka 8 grader i nordligaste Lappland.

De högsta majmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är fortfarande maj 1889 oöverträffad när det gäller de högsta månadsmedeltemperaturerna. På senare år är i allmänhet 1992 och 1993 de varmaste majmånaderna.

15,8° Göteborg maj 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 16,1°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

15,5° Halmstad maj 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 15,4°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

15,4° Strömstad maj 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 15,5°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

17,6° Gunnebo maj 1921
Morgon- och kvällsobservationerna verkar alldeles för höga. Inga resultat från stationen publicerades i 1921 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

16,2° Backa (Västergötland) maj 1889
Med Edlunds formel fås 16,1°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

De högsta majmedeltemperaturerna i Svealand

Även i Svealand är maj 1889 representerad i rekordtabellerna, men många rekord är även från 2013, 1993, 1992 eller 1947.

(14,3° Uppsala maj 1833)
Den gamla observatorieserien i Uppsala har en mycket hög medeltemperatur för maj 1833. Dokumentationen vad avser stationens strålningsskydd och observationsbetingelserna i övrigt är dock knapphändig.
Den för Stockholms observatorium beräknade månadsmedeltemperaturen i maj 1833 är 11,5°.

14,1° Örebro Aut maj 1992

14,0° Uppsala maj 2013

14,0° Eskilstuna maj 1947
Enligt ett inspektionsprotokoll från 1947 var stationen utrustad med en termometerbur av gammal typ och den var i behov av målning.

14,0° Karlstad maj 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 14,1°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

14,0° Örebro maj 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 14,1°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

15,1° Lund (Närke) maj 1889
Med Edlunds formel fås 15,7°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

14,3° Kvarntorp (Närke) maj 1947
Stationen var i och för sig försedd med fristående spjälbur, men denna var oftast extremt smutsig på grund av sin placering vid skifferoljebolagets anläggningar.
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1947 angavs medeltemperaturen felaktigt till 14,2°.

14,1° Kristinehamn man 1947
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1947 angavs medeltemperaturen till 14,4° på grund av annan beräkningsmetod.

14,1° Askersund maj 1889
Typ av strålningsskydd vid stationen är osäkert, men mycket tyder på att den var utrustad med huv eller liknande bristfällig termometeruppställning. Under åren 1889 och 1890 var medelskillnaden i månadsmaximitemperatur för februari till oktober 2,4 grader mellan Askersund och Västerås och 3,4 grader mellan Askersund och Örebro.
Med Edlunds formel fås 14,3°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

14,1° Bie (Södermanland) maj 1889
Med Edlunds formel fås 14,3°, vilket var det värde som gavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

De högsta majmedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland är rekorden fördelade på ett antal år med den allra högsta månadsmedeltemperaturen från Gävle i maj 1992. I norra Norrland är många rekord från maj 2013, 1984 och 1963.

13,0° Gävle maj 1992

12,9
° Gävle maj 1986
I SMHIs tidskrift Väder och Vatten maj 1986 angavs medeltemperaturen till 12,8°.

12,7° Gävle maj 1989