Årets kallaste dag

Vilken dag på året är medeltemperaturen lägst, och har datumet ändrats under årens gång? En undersökning baserad på den mycket långa mätserien från Uppsala visar att det inte finns några entydiga svar på dessa frågor.

I figuren nedan får högvintern ett märkligt utseende med två minima i medeltemperatur, -5.01° den 6 januari och -4.88° den 13 februari. Rent statistiskt går det inte heller att fastställa ett datum säkrare än att det på detta sätt beräknade minimet infaller någon gång från de sista dagarna i december till omkring 25 februari.

Medel av dygnsmedeltemperaturer 1722- 2003 i Uppsala
Medel av dygnsmedeltemperaturer 1722-2003 i Uppsala, 1 december - 31 mars.

Ser man också på vilket dygn som lägsta medeltemperaturen inträffat under enskilda år syns att spridningen mellan olika år är påfallande stor (figur nedan). Någon tydlig förändring med tiden är svår att se. Medelvärde för hela den studerade perioden är den 19 januari.

Diagram som visar årets lägsta medeltemperatur i Uppsala 1722-2003
Dygn då årets lägsta medeltemperatur inträffat i Uppsala 1722 - 2003. Då två dygn haft lika låg temperatur är det andra dygnet markerat med en ring. Förstora Bild