September 2005 - Temperatur och nederbörd

Årets september sällar sig till en rad av milda septembermånader med maxitemperaturer över 20°. Trots flera passerande nederbördsområden blev mängderna i allmänhet små, Stockholm fick 11 mm, vilket är den lägsta septembernederbörden där sedan 1875.

Sommartemperatur

Maximitemperaturer över 20° förekom under 20 av månadens dagar. Den första rejäla nattfrosten i södra Sverige inträffade den 16 och 17, men det milda vädret kom tillbaka. Årets september sällar sig till en rad av milda septembermånader.

I norr får man gå tillbaka tio år för att hitta en kallare september än normalt. Utmed Norrlandskusten gav dock kallt havsvatten mer normala medeltemperaturer.

Nederbördsfattig

Trots flera passerande nederbördsområden blev mängderna i allmänhet små. I Falun, med endast 9 mm och startår 1860, blev det tangerat rekord.

Stockholm fick 11 mm, vilket är den lägsta septembernederbörden där sedan 1875. Intressant är att 2005 var ytterligare ett år i en rad med nederbördsfattiga septembermånader under senare år såsom år 2000, 2002 och 2003