Oktober 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Grundvattennivåerna har sjunkit i hela landet, i normala fall ska de stiga vid den här tiden på året. Vattenföringen var låg i hela landet och markvattenhalterna var under de normala.

Vattenföring

I hela Sverige har vattenföringen under oktober varit låg. För vattendragen i västra Sverige och i fjälltrakterna innebär detta att vattenföringen har varit nära den normala för årstiden.

I vattendragen i södra och östra Sverige däremot har vattenföringen var lägre än den för årstiden normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var under den normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland, och delar av mellersta Norrland. I Götaland och Svealand var markvattenhalten låg, 20-40% lägre än den för årstiden normala. I västra Götaland var halterna närmare de normala

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sjunkit i hela landet med mellan 10 och 60 cm. I normala fall ska de stiga vid den här tiden på året. I norra Norrland var nivåerna normala, utom i fjällkedjan där nivåerna var över de normala.

I södra Norrland, Svealand och Götaland var nivåerna under de normala, förutom på Gotland där de var normala. Västra- och sydöstra Götaland samt delar av Dalarna och Värmland hade nivåer som var mycket under de normala.