November 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I Norrland var vattenföringen i början av månaden över den normala för årstiden. Grundvattennivåerna var i stora delar av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala.

Vattenföring

I Norrland var vattenföringen i början av månaden över den normala för årstiden för att därefter vara sjunkande och mot slutet av månaden under den normala.
 
I Svealand har vattenföringen varit kring den normala, undantaget är mitten av denna månad där vattenföringen varit över den normala.

I större delen av Götaland har vattenföringen varit högre än normalt för årstiden

Snötillgången

Ett sammanhängande snötäcke låg i Norrland samt i större delen Svealand och i nordöstra delen av Götaland.

Snömagasinet var över det normala för årstiden i Norrlands fjälltrakter, östra delarna av Uppland, Södermanland, Östergötland och delar av Västergötland.

I övriga Norrland, Svealand och Götaland var snömagasinet under det normala för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna var i stora delar av Götaland och Svealand över eller mycket över de normala. I de inre delarna av Norrland var nivåerna under de normala. I övriga landet var nivåerna i de närmaste normala för årstiden.