Mars 2010 - Temperatur och nederbörd

Första halvan av mars var förhållandevis kall i södra Sverige och varm i norra delen av landet. Under andra halvan av månaden rådde delvis motsatta temperaturförhållanden. I mellersta och nordvästra Norrland föll på de flesta håll lite mer nederbörd än normalt under mars. I Lapplands- och Jämtlandsfjällen innebar detta att en fem månader lång period med torrt eller mycket torrt väder bröts.

Normal temperatur

Första halvan av mars var förhållandevis kall i södra Sverige och varm i norra delen av landet. Under andra halvan av månaden rådde delvis motsatta temperaturförhållanden. Resultatet blev en marsmånad med i genomsnitt rätt normal temperatur.

Den var dock på de flesta håll kallare än de senaste tre årens marsmånader. Vid månadsskiftet mars/april hade gränsen för den meteorologiska våren nått en bit norr om Mälardalen och Vänerområdet, vilket ungefär motsvarar den normala tidtabellen för vårens ankomst.

Slutt på det torra vädret i fjällen

I mellersta och nordvästra Norrland föll på de flesta håll lite mer nederbörd än normalt under mars. I Lapplands- och Jämtlandsfjällen innebar detta att en fem månader lång period med torrt eller mycket torrt väder bröts.

Förhållandevis torrast under mars var det i sydöstra Götaland och nordostligaste Norrland. Ett för årstiden ovanligt omfattande åskväder berörde södra Sverige lördagen den 27. Under ett dygn noterade blixtpejl-systemet nästan dubbelt så många registreringar som under de senaste åtta marsmånaderna tillsammans.