Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Stora temperaturkontraster mellan hav och kust

Medelvattenstånden för juni var något under det normala och variationerna var små. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var mindre än 1 meter. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Snabb uppvärmning av havet i slutet på månaden

Havsvattnet värmdes upp i snabb takt och i slutet av månaden rådde i allmänhet tvåsiffriga temperaturer. Medelvattenstånden för maj var under de normala och variationerna var små. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2013 - Islossning och små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för april var under det normala och variationerna var små. Mildare luft strömmade in över Skandinavien och islossningen tog fart. Den högsta våghöjden observerades i slutet av månaden vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenstånd

Högtrycksbetonat väder tillsammans med nordostliga vindar gav vattenstånd under det normala på samtliga platser. I början av månaden var isläget lindrigt men den kallare avslutningen av mars gav en rekordsen notering av den maximala isutbredningen den 29.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Isvintern fortsatte

Isen utbredde sig först något söderut i Bottenhavet, men varma västvindar i slutet av månaden drev bort havsisen från den svenska kusten i Bottniska Viken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Varierande isläge

Januari bjöd på en mild start, kyligare mitt och ett milt och blåsigt avslut. Detta ledde i sin tur till ett varierande isläge under månaden. Ett lågtryck mot slutet av månaden ledde till lågt vattenstånd i Öresund och enligt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2012 - Snabb istillväxt i norr

December dominerades av kyla och ytvattentemperaturerna blev under de normala. I Bottenviken var det en relativt snabb istillväxt. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid flera tillfällen registrerades signifikanta våghöjder på över 3 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2012 - Normal start på issäsongen

November var förhållandevis mild men det blev ändå en normal start på issäsongen då isen började lägga sig i norra Bottenvikens skärgård mot slutet av månaden. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga vattenstånd och vågor

Höstavkylningen av ytvattnet kom av sig i början av oktober men mot slutet av månaden kom kalluft in över landet och temperaturerna började sjunka. Sydostliga vindar i slutet av månaden gav högt vattenstånd i Kalix. Våghöjder på över …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad