Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Februari 2013 - Isvintern fortsatte

Isen utbredde sig först något söderut i Bottenhavet, men varma västvindar i slutet av månaden drev bort havsisen från den svenska kusten i Bottniska Viken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Varierande isläge

Januari bjöd på en mild start, kyligare mitt och ett milt och blåsigt avslut. Detta ledde i sin tur till ett varierande isläge under månaden. Ett lågtryck mot slutet av månaden ledde till lågt vattenstånd i Öresund och enligt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2012 - Snabb istillväxt i norr

December dominerades av kyla och ytvattentemperaturerna blev under de normala. I Bottenviken var det en relativt snabb istillväxt. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid flera tillfällen registrerades signifikanta våghöjder på över 3 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2012 - Normal start på issäsongen

November var förhållandevis mild men det blev ändå en normal start på issäsongen då isen började lägga sig i norra Bottenvikens skärgård mot slutet av månaden. Vattenståndsvariationerna under månaden var små. Vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga vattenstånd och vågor

Höstavkylningen av ytvattnet kom av sig i början av oktober men mot slutet av månaden kom kalluft in över landet och temperaturerna började sjunka. Sydostliga vindar i slutet av månaden gav högt vattenstånd i Kalix. Våghöjder på över …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2012 - Snabb avkylning av ytvattnet och vattenstånd över det normala

Ytvattnet närmast kusterna kyldes av snabbare än det längre ut. Månadens medelvattenstånd var över det normala. Det högsta vattenståndet noterades i mitten av månaden till +111cm. Flera lågtryckspassager gav upphov till höga vågor …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2012 – Slätstrukna ytvattentemperaturer och små vattenståndsvariationer

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen i stort sett var homogen under månaden. Vattenståndet bjöd inte heller på någon större dramatik under månaden. Några dagar med blåsigt väder gjorde dock att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2012 – Ytvattentemperaturerna gav en kylig inledning på sommaren

Under månadens första dygn sjönk ytvattentemperaturen med flera grader för att sedan stiga mot slutet av månaden. Det var små variationer i vattenstånden och de låg kring medelnivån under en stor del av månaden. Våghöjden steg vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2012 – Isvintern slut i norr och sommartemperaturer i sydväst

Längs norra Bottenvikskusten inleddes månaden med halvmeter tjock is som snabbt smälte bort. Mot slutet av månaden registrerades en ny rekordnotering av ytvattentemperaturen vid Väderöarna. De lägsta vattenstånden mättes upp i början av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad