Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

December 2013 - Nya vattenståndsrekord och höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och 3 nya vattenståndsrekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2013 - Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2013 - Små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för augusti var något över de normala och variationerna var små. Vid några tillfällen under månaden registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter, den högsta var 2,8 meter och noterades vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Stora temperaturkontraster mellan hav och kust

Medelvattenstånden för juni var något under det normala och variationerna var små. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var mindre än 1 meter. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Snabb uppvärmning av havet i slutet på månaden

Havsvattnet värmdes upp i snabb takt och i slutet av månaden rådde i allmänhet tvåsiffriga temperaturer. Medelvattenstånden för maj var under de normala och variationerna var små. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2013 - Islossning och små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för april var under det normala och variationerna var små. Mildare luft strömmade in över Skandinavien och islossningen tog fart. Den högsta våghöjden observerades i slutet av månaden vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenstånd

Högtrycksbetonat väder tillsammans med nordostliga vindar gav vattenstånd under det normala på samtliga platser. I början av månaden var isläget lindrigt men den kallare avslutningen av mars gav en rekordsen notering av den maximala isutbredningen den 29.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad