Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Februari 2014 - Isvintern 2014 blev mycket lindrig

Längst västkusten var månadsmedel för vattenståndet något över det normala, på övriga platser under.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2014 - Sjunkande vattenstånd och lindrigt isläge till en början

Månaden inleddes med vattenstånd över det normala och mycket lindrigt isläge. Vid månadens slut var vattenståndet under det normala och Bottenviken i stort sett helt isbelagd. Lågtryckspassager gav upphov till våghöjder över 2 meter vid ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2013 - Nya vattenståndsrekord och höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och 3 nya vattenståndsrekord noterades.

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2013 - Vattenstånd över det normala

November var en lågtrycksbetonad månad vilket gav upphov till vattenstånd över det normala. Flera lågtryckspassager gav upphov till våghöjder på över 3 meter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2013 - Stormen Simone gav högt och lågt vattenstånd

Stormen Simone gav upphov till både låga och höga vattenstånd. Signifikanta våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen. Vattentemperaturerna längs kusterna sjönk sakta men höll sig 1-1,5° över det normala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2013 - Små vattenståndsvariationer

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Flera lågtryckspassager gav upphov till signifikanta våghöjder på över 2 meter varav den högsta var 3,5 meter. Ytvattentemperaturerna var homogena runt hela Sverige och något över de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2013 - Små vattenståndsvariationer

Medelvattenstånden för augusti var något över de normala och variationerna var små. Vid några tillfällen under månaden registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter, den högsta var 2,8 meter och noterades vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2013 - Tillfälligt vällde kallt vatten upp vid Norrlandskusten

Inledningsvis var temperaturfördelningen ganska jämn mellan Östersjön och Bottniska viken. Situationen ändrades markant i samband med uppvällning av kallt djupvatten längs Norrlandskusten i mitten av månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Stora temperaturkontraster mellan hav och kust

Medelvattenstånden för juni var något under det normala och variationerna var små. Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd var mindre än 1 meter. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta signifikanta våghöjd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Snabb uppvärmning av havet i slutet på månaden

Havsvattnet värmdes upp i snabb takt och i slutet av månaden rådde i allmänhet tvåsiffriga temperaturer. Medelvattenstånden för maj var under de normala och variationerna var små. Vid Väderöarna registrerades månadens högsta …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad