Maj 2010 - Temperatur och nederbörd

I mitten av maj kom sommaren ovanligt tidigt till nordöstra Sverige. Förra månadens torra väder ersattes av stora nederbördsmängder och i samband med kraftig snösmältning i Norrland uppkom höga flöden.

Upp och ner

I mitten av maj kom sommaren ovanligt tidigt till nordöstra Sverige där exceptionell värme i Norrbotten medförde nya temperaturrekord.

Månadens absolut högsta temperatur noterades då den 15 i Haparanda med 28.2° vilket där är nytt majrekord sedan mätningarna av maximitemperatur inleddes 1873. Det tidigare rekordet var 26.5° från 1887. Månadsmedeltemperaturen, 10.1°, i Haparanda blev också den högsta sedan starten 1860.

Stora nederbördsmängder

Förra månadens torra väder ersattes av stora nederbördsmängder och i samband med kraftig snösmältning i Norrland uppkom höga flöden.
 
Åska och kraftiga skurar bidrog också till att några rekord i månadsnederbörd slogs. Två exempel från stationer med längre serier är Leksand med startår 1879 som fick 113 mm och Gäddede med startår 1905 som fick 99 mm. De tidigare rekorden var 103 mm från 1983 respektive 89 mm från 1949.