Januari 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit högre än normalt. I stort sett hela landet var den 25 januari snötäckt och grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand varit i stort sett oförändrade sedan december.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland har vattenföringen under januari varit något över den för årstiden normala.

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit högre än normalt, och speciellt i västra och södra Götalands vattendrag har vattenföringen var mycket hög med de högsta värdena i mitten av månaden.

Snötillgången

I stort sett hela landet var den 25 januari snötäckt. Snömagasinen var mindre än de normala i större delen av Götaland och Svealand, södra Norrlands inland samt Norrlands kustland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i Götaland och Svealand varit i stort sett oförändrade sedan december. I större delen av Norrland har de sjunkit med 20-40 cm.
 
Förändringarna är normala för årstiden. I praktiskt taget hela landet var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. I den norra delen av Norrbottens län var de normala.