Januari 2005 - Temperatur och nederbörd

Den milda Atlantluften dominerade och i mitten av månaden slogs flera rekord. Den rikliga nederbörden i fjällen medförde att snödjupet var nära två meter i nordvästra Jämtland vid månadens slut.

Mycket milt

Fram till omkring den 22 dominerade den milda Atlantluften nästan totalt och den 10 slogs ett antal rekord i samband med mycket friska västvindar. I Oskarshamn uppmättes 11.8°, vilket är endast sex tiondelar från det svenska januarirekordet.

Trots mycket stora överskott kunde månadsmedeltemperaturen dock inte hota rekorden från 1989 i södra Sverige och bl a 1925, 1964 och 1973 i norra.

Nederbördsrikt i väster och norr

I västra Götaland samt i de västra fjällen föll i allmänhet drygt 100 mm nederbörd. Exempelvis fick Torup i inre Halland 187 mm, varav nästan allt kom t o m den 20.

I östra Götaland var det däremot en torr månad, men lokalt föll kraftiga snöbyar under den kallare avslutningen. Den rikliga nederbörden i fjällen medförde att snödjupet var nära två meter i nordvästra Jämtland vid månadens slut.