Februari 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Skåne var det en ökad vattenföringen de sista dagarna av månaden på grund av regn i kombination med snösmältning. Grundvattennivåerna har den senaste månaden i allmänhet sjunkit 10 - 40 cm.

Vattenföring

I vattendragen i Norrland och större delen av Svealand har vattenföringen under februari varit låg, vilket är normalt för årstiden.

I västra Svealand och västra Götaland var i inledningen av månaden vattenföringen fortfarande hög efter de höga flödena i januari, men har sedan sjunkit till det för årstiden normala.

I södra Skåne ökade vattenföringen de sista dagarna av månaden på grund av regn i kombination med snösmältning

Snötillgången

Större delen av landet var snötäckt men snömängderna var för årstiden relativt små i Götaland, Svealand och även längs Norrlands kustland. Vissa lokala avvikelser förekommer. I fjälltrakterna var snötillgången som regel riklig.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har den senaste månaden i allmänhet sjunkit 10 - 40 cm. Förändringarna är i stort sett normala för årstiden.

I praktiskt taget hela landet var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden. På västkusten, i sydöstra Götaland och i östra Svealand samt i nordligaste Norrland var de normala.