Augusti 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Under augusti månad var vattenföringen högre än normalt i västra Götaland och Svealand samt på Gotland. Markvattenhalten låg i mitten av månaden kring det normala i mellersta Svealand och norrut och över det normala i södra Svealand och söderut.

Vattenföring

Under augusti månad var vattenföringen högre än normalt i västra Götaland och Svealand samt på Gotland. Inledningsvis var vattenföringen hög jämfört med månadsmedel även i norra och västra Norrland för att därefter avklinga till normal nivå. Sydöstra Norrland samt östra Götaland hade en vattenföring kring det normala för månaden medan vattenföringen i östra Svealand var lägre än normal.

Markvattenhalten

Markvattenhalten låg i mitten av månaden kring det normala i mellersta Svealand och norrut och över det normala i södra Svealand och söderut. I små delar av Lappland och Norrbotten var nivåerna över det normala. I stora delar av Skåne och Småland och i små delar av västra Götaland, östra Götaland samt Södermanland var markvattenhalten kring det normala.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10-40 cm i Norrland samt i landskapen Uppland och Skåne. I västra och sydöstra Götaland samt södra Svealand har stora nederbördsmängder medfört att nivåerna stigit med 20-100 cm vilket är ovanligt för årstiden.

Nivåer från nära de normala till mycket över de normala för årstiden dominerar för närvarande i Sverige. Undantagen är Skåne med angränsande delar av Halland och Småland samt nordöstra Uppland och östra delen av Gävleborgs län med nivåer under eller mycket under de normala.