April 2005 - Temperatur och nederbörd

Som helhet var månaden varmare än normalt. Det största temperaturöverskottet hade man längst i norr. Månaden var nederbördsfattig bland annat uppmättes endast 0.2 mm vid stationen i Karlshamn.

Varmare än normalt

Den mycket varma inledningens temperaturöverskott reducerades delvis av en kyligare avslutning. Till slut blev månaden som helhet ändå varmare än normalt.

De största temperaturöverskotten, drygt 3 grader, hade man längst i norr. Det klara vädret gav ett stort antal nätter med nattfrost i stora delar landet. April har ända sedan 1999 varit en månad med temperaturöverskott.

Mycket torrt i sydöst

Sydöstra Götaland har fått mindre än 10 mm nederbörd under april. Bland annat uppmättes endast 0.2 mm vid stationen i Karlshamn som startade 1859 och 2.8 mm i Kristianstad som startade 1879.

De tidigare rekorden för dessa stationer är 3 resp 6 mm från april 1934. Även sydöstra Norrland har fått ringa nederbörd. Hudiksvall fick 4.2 mm, vilket är den näst lägsta aprilmängden sedan starten 1961.