Ralf Döscher

Fil.dr, vetenskaplig ledare

Ralf Döscher

Telefon 011-495 85 83
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Arbetsområden  

 • Ansvarig för globala modelleringsaktiviteter och modellutveckling
 • Ordförande i styrkommittén för EG-Jorden
 • Koordinator för europeiska bidrag till CMIP6 ScenarioMIP i EU-CRESCENDO-projektet.
 • SMHI-representant i MERGE SG
 • Svensk representant i ECRA (European Climate Research Initiative)
   

Forskningsintressen  

 • Klimatscenarier
 • Klimatets prediktabilitet
 • Klimatförändringar i Arktis
 • Koppling och växelverkan mellan atmosfären, havet och havsis
   

Särskilda kompetenser  

 • Arktiska klimatprocesser relaterade till havsisförändringar, utveckling av kopplade klimatmodeller, SMHI PI i tidigare (t. ex. ADSIMNOR, DAMOCLES) och pågående projekt (t. ex. CRESCENDO, CLIMATEUROPE)