Colin Jones, Rossby Centre

Colin Jones

Colin Jones, klimatforskare, Fil.dr.

Telefon 011-495 80 32

  • Utveckling av klimatmodeller
  • Parametrisering av atmosfären
  • Processer kopplade till moln, konvektion och turbulens
  • Analys av klimatmodeller och klimatets variabilitet