Forskningsnyheter

Klimatmodeller diskuteras på konferens i Lund

Över 200 forskare från hela världen träffas i nästa vecka i Lund för att utvärdera de senaste årens utveckling av regionala klimatmodeller. Modellerna har utvecklats mycket de senaste åren och de kan förfinas ytterligare för att ge ännu bättre stöd i förberedelserna för ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare återskapar Europas väder

Ett omfattande analysarbete är på väg att återskapa vädret i hela Europa för de senaste 30 åren. Från marken och 30 km upp i atmosfären beskrivs bland annat nederbörd, temperatur, vindar och lufttryck. Resultatet är högintressant för både forskning och klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Fyra års forskning ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Portal ger enklare tillgång till data från klimatmodeller

Nu lanseras dataportalen climate4impact.eu. Den riktar sig till forskare och andra användare som arbetar med effekter av klimatförändring och behöver tillgång till data från klimatmodellering. Portalen har utvecklats inom ramen för ett EU-projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändring – så kan det se ut i Europa om 30 år

I början av 2040-talet kan den globala medeltemperaturen ha ökat två grader jämfört med förindustriell nivå. Ett forskningsprojekt som undersöker effekter av en tvågradig temperaturökning presenterar en framtidsbild av den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas klimatet av framtida förändringar i Arktis havsis och snötäcke?

Det är en central fråga i ett nystartat forskningsprojekt som ska undersöka klimatförändring i Arktis de kommande 30 åren. Studien ska visa hur minskade mängder havsis och snö i Arktis samspelar med förändringar i klimatet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första mötet med SMHIs vetenskapliga råd

SMHIs vetenskapliga råd har haft sitt första möte.
– Det här är en grupp som vi kommer att ha stor nytta av och samarbetet kommer att utveckla vår verksamhet, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökad kunskap om klimatförändringar i Arktis

Förändrade vindmönster och varierande cirkulation i havet påverkar hur framtiden ser ut i Arktis. Det kan forskare konstatera efter snart fyra års arbete i ett tvärvetenskapligt projekt som ökar kunskapen om klimatet i Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsfinansiering för klimatanpassning – tio år summeras

Hur ska framtidens klimattjänster se ut? Hur ska kunskap delas bättre av olika aktörer kring klimatanpassning? Det var några av frågeställningarna under slutkonferensen för det europeiska nätverket CIRCLE-2, där tio års forskningsfinansering …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar prognoser för solenergisektorn

Korta prognoser för direkt solstrålning, det ska forskare från SMHI utveckla inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt om solenergi. Solenergisektorn har stor nytta av en prognos över mängden solstrålning och molnighet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden