Forskningsnyheter

Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

Klimat

Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX internationella konferens för regional klimatmodellering – call for abstracts

Klimat

International Conference on Regional Climate-CORDEX 2016 arrangeras i Stockholm den 17-20 maj 2016. Deadline för abstracts är 30 november 2015, kl 17:00 CET.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: 2015 blir troligen det varmaste året i modern tid

Klimat

Den globala årsmedeltemperaturen för 2015 kommer troligen att bli den högsta sedan mätningarna började och även att passera den symboliska och viktiga milstolpen +1 °C över förindustriell temperatur. ”Detta är dåliga nyheter för planeten”, säger världsmeteorologiorganisationen WMOs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny webbtjänst visar vad två graders global uppvärmning betyder i Sverige

Klimat

Två graders global uppvärmning betyder ännu högre uppvärmning i Sverige. Det är slutsatsen av SMHIs analyser som nu finns som en visningstjänst på SMHIs webbplats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

Klimat

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA avslutas efter åtta år och presenterar nu de samlade resultaten. Fokus för forskningen har varit klimatanpassning i skog och skogsbruk.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

Hydrologi

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd

Luftmiljö

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar? I så fall, vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden? Det ska ett nytt nordiskt forskningssamarbete söka svar på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fler mätningar ska förbättra kunskapen om tillståndet i Europas kustvatten

Oceanografi

Ett nytt EU-projekt ska förbättra observationerna av tillståndet i Europas kustvatten, bland annat av algblomningar. Befintliga observationssystem ska knytas samman och nya metoder ska utvecklas. SMHI är ett av 33 institut som samarbetar i projektet som ska pågå i fyra år.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI söker forskningschef

SMHI söker en chef som ska leda forskningsavdelningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

ECDS lanserar ny, mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata

Nu lanserar ECDS en ny mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata. Portalen innehåller data från svensk forskning inom miljö och klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden