Forskningsnyheter

Forskning ska ge bättre beredskap för lokala översvämningar

Hydrologi

Intensiv nederbörd kan orsaka lokala översvämningar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt se över möjligheten att skapa flödesprognoser som är bättre på att fånga upp plötsliga skyfall. Det ska i sin tur ge bättre beredskap vid lokala …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Säkrare prognoser för vårflod utvecklas med nya metoder

Hydrologi

När kommer vårfloden och hur intensiv blir den? Nu utvecklar forskare nya metoder som kan förbättra vårflodsprognoserna. Det är viktigt underlag för planering och ökad säkerhet inom Sveriges vattenkraftsindustri.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

MeteorologiHydrologiKlimat

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar. Detta visar en ny analys som genomförts i samarbete mellan de nordiska och de baltiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

HydrologiOceanografiKlimat

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk modell väcker internationellt intresse

Hydrologi

SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE har skapat stort internationellt intresse. Flera utvecklingsteam ingår nu i den nya plattformen HYPE Open Source Community, där vattenaktörer delar och utvecklar källkoder för beräkningsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimat

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

EU-projekt visar effekter av två graders uppvärmning

MeteorologiHydrologiKlimat

Vad blir effekterna av en global uppvärmning på 2ºC? Det kommer att studeras i det fyraåriga europeiska forskningsprojektet IMPACT2C. Syftet är att bedöma risker, sårbarheter och kostnader för samhället. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar visar på mer extremt väder

HydrologiKlimat

Extremt väder kommer att bli vanligare i Europa, skyfall och värmeböljor inträffar oftare och med högre intensitet jämfört med idag. Nya klimatberäkningar för påfrestande vädersituationer om hundra år visar också att de riktigt kalla dagarna praktiskt taget försvinner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk open source för internationell samverkan

Hydrologi

Nu öppnas dörrarna för utökad internationell hydrologisk samverkan. Med en ny plattform, HYPE Open Source Community, kan vattenaktörer dela och utveckla källkoder för beräkningsmodeller. Startskottet sker i form av en workshop i Stockholm 23 november.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Visualisering av havsmiljö blev prisbelönad

HydrologiOceanografiKlimat

En ny visualisering för Östersjöns miljö, Baltic Vision, har blivit prisbelönt. Utnämningen för bästa kommunikationsinsats gjordes av havsmiljöprogrammet BONUS under EUs pågående strategimöte för östersjöregionen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden