Forskningsnyheter

Varningssystem för torka byggs upp i Sydafrika

HydrologiKlimat

Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Modellutvärdering för S-HYPE i Vattenwebb

Hydrologi

En ny interaktiv applikation i Vattenwebb låter användaren utvärdera resultaten från S-HYPE2010 mot mätdata. Modellutvärderingen är ytterligare ett steg i SMHIs arbete att informera användare om både möjligheter och begränsningar hos …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mer tillförlitliga beräkningar av vattenflöden

Hydrologi

SMHI:s beräkningsmodell S-HYPE för svenska vattenflöden har förbättrats. Mer noggranna beskrivningar av vattenbalans och magasinering i sjöar och vattendrag gör att beräkningsmodellen stämmer bättre överens med uppmätta vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning ska ge bättre beredskap för lokala översvämningar

Hydrologi

Intensiv nederbörd kan orsaka lokala översvämningar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt se över möjligheten att skapa flödesprognoser som är bättre på att fånga upp plötsliga skyfall. Det ska i sin tur ge bättre beredskap vid lokala …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Säkrare prognoser för vårflod utvecklas med nya metoder

Hydrologi

När kommer vårfloden och hur intensiv blir den? Nu utvecklar forskare nya metoder som kan förbättra vårflodsprognoserna. Det är viktigt underlag för planering och ökad säkerhet inom Sveriges vattenkraftsindustri.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

MeteorologiHydrologiKlimat

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar. Detta visar en ny analys som genomförts i samarbete mellan de nordiska och de baltiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

HydrologiOceanografiKlimat

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk modell väcker internationellt intresse

Hydrologi

SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE har skapat stort internationellt intresse. Flera utvecklingsteam ingår nu i den nya plattformen HYPE Open Source Community, där vattenaktörer delar och utvecklar källkoder för beräkningsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimat

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

EU-projekt visar effekter av två graders uppvärmning

MeteorologiHydrologiKlimat

Vad blir effekterna av en global uppvärmning på 2ºC? Det kommer att studeras i det fyraåriga europeiska forskningsprojektet IMPACT2C. Syftet är att bedöma risker, sårbarheter och kostnader för samhället. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad

Alla ämnesområden